wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z zebrania OZ w Słupsku

Strona główna

W dniu 14 marca 2012 roku odbyło się II zebranie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Słupsku z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rozjemczej ,jak również zaproszonych Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania OZ. Frekwencja członków Okręgowego Zarządu PZD wynosiła 100%.

Posiedzenie OZ obsłużył Pan Bogusław Dąbrowski Z-ca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu PZD Wiesław Boratyński, który przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu oraz plan pracy OZ PZD na 2012 r. Sprawozdanie finansowe OZ PZD za 2011 r. oraz preliminarz finansowy na 2012r, przedstawiła Pani Gł. księgowa OZ Helena Kościuszenko. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zdzisław Tokarek przestawił wyniki kontroli sprawozdania finansowego OZ za 2011 r. i złożył wniosek o jego zatwierdzenie .Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonała również badania preliminarzy finansowych na 2012 i zaopiniowała je pozytywnie.

Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Marian Lewandowski przedstawił uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego okręgowego zarządu PZD za 2011 r. oraz planu pracy OZ i preliminarzy OZ PZD na 2012 r. jak również przyjęto uchwałę o przyjęciu programu modernizacji działek oraz przeprowadzeniu powszechnego przeglądu działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w 2012 roku. Zebrani wystosowali list do Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, aby do dyskusji na temat ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Sejmu zaproszeni zostali prawni przedstawiciele Działkowców, by ich opinia była wysłuchana i spożytkowana dla dobra 1 miliona rodzin działkowców.

Zebranie przyjęło uchwały jednogłośnie. Następnie Pan Prezes Wiesław Boratyński szeroko omówił aktualną sytuację Związku. Z-ca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej uzupełnił informację Prezesa OZ jak również udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na tematy poruszane w dyskusji.

W swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do :
-braku odpowiedzi na list skierowany przez 430 delegatów IX Krajowego Zjazdu do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz
-zwrócił uwagę zebranych ,że działalności Polskiego Związku Działkowców opiera się na działalności społecznej .
- wszyscy członkowie Związku powinni mieć świadomość tego, że użytkują grunty położone w atrakcyjnych miejscach miast, dlatego muszą one być zagospodarowane i użytkowane z większą dbałością.
-ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest gwarantem istnienia ogrodów dla przeszłych pokoleń dlatego z większą świadomością musimy jej bronić i mieć świadomość jako działkowcy z przywilejów jakie z niej wynikają.
- poruszono również temat jakie koszty ponosi działkowiec w Związku za użytkowanie działki i jaki jest podział składki członkowskiej oraz jakie koszty ponosiłby działkowiec będąc właścicielem użytkowanej działki /podatek od nieruchomości, podatek od gruntu/. Stwierdzono, że koszty utrzymania działki w Związku są niewielkie.

Longina Ciesielska
członek Prezydium OZ PZD
w Słupsku

« Powrót