wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

IV Zebranie Okręgowego Zarządu Opolskiego

Strona główna

Ocena działalności OZO za rok 2011 i zadania na rok 2012

W dniu 02 marca 2012 roku odbyło się IV posiedzenie Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu poświęcone ocenie działalności OZO za rok 2011 i przyjęciu planów pracy na 2012r. W obradach uczestniczyli członkowie OZO oraz 6 zaproszonych gości, w tym z ramienia Krajowej Rady PZD Pani Anna Kubuj.

Tematyka obrad obejmowała miedzy innymi:
- sprawozdanie   merytoryczne   z   działalności   Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu za rok 2011,
- sprawozdania finansowe oraz preliminarze finansowe i plan pracy na rok 2012,
- ocenę całokształtu działalności Okręgowego Zarządu Opolskiego za 201 lr. sporządzoną przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD,
- zatwierdzenie kalendarza walnych zebrań ROD wraz z podaniem osób przedstawicieli OZO obsługujących zebrania.

Prezes OZO PZD w Opolu Pani Antonina Boroń przedstawiła referat sprawozdawczo - programowy dot. aktualnej sytuacji w Związku - po II Kongresie PZD i IX Krajowym Zjeździe Delegatów, oraz omówiła wyniki działalności merytorycznej Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD za 201 lr.

Nowelizację Statutu i Regulaminu ROD w przystosowaniu zapisów tych dokumentów do działalności rodzinnych ogrodów działkowych omówiła Pani Anna Kubuj - przedstawiciel Krajowej Rady PZD.

W dyskusji uczestnicy Zebrania poruszali wiele tematów, a szczególnie dotyczące aktualnej sytuacji Związku po II Kongresie PZD i IX Zjeździe delegatów, który odbył się 16-17 grudnia 2011 r. Wskazywano na pilną potrzebę obrony naszych związkowych praw, nabytych w okresie ponad 100 letniej historii ruchu działkowego w Polsce. Nawiązywano do II Kongresu PZD, w którym uczestniczyło 140 delegatów z Opolszczyzny, do wypowiedzi gości zagranicznych, solidaryzujących się z nami w obronie swoich praw, do masowych listów i stanowisk działkowców i ogrodów działkowych słanych do władz państwowych i opcji politycznych o pozostawienie ustawy o ROD w niezmienionym kształcie oraz w obronie naszego Związku. Wskazywano, że w ogrodach działkowych przed walnymi zebraniami panuje oburzenie i niepokój o dalsze losy rodzinnych ogrodów działkowych „Będziemy bronić do pozytywnego skutku naszej ustawy i naszego Związku" - taką pointą kończyły się wypowiedzi dyskutantów.

Okręgowy Zarząd Opolski PZD w Opolu podjął 6 uchwał, które dotyczyły m.in. zakresu działalności OZO, sprawozdań finansowych i preliminarzy, planu pracy na rok 2012 oraz harmonogramu walnych zebrań i ich obsługi. Oprócz uchwał członkowie OZO podjęli 2 stanowiska:

- Apel do Premiera Rządu RP Pana Donalda Tuska w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
- Stanowisko do Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz.

Prezes OZO PZD w Opolu
/-/ Antonina Boroń

« Powrót