wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Komunikat o stanie posiadania PZD na dzie˝ 31.12.2011 na podstawie ankiet stanu organizacyjnego przekazanych przez OZ PZD

Strona g│ˇwna

Krajowa Rada PZD przeprowadzi│a coroczn▒ analizŕ stanu posiadania PZD, na dzie˝ 31.12.2011 r., na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie ankiet stanu organizacyjnego.
Z przedmiotow▒ analiz▒ zapozna│o siŕ Prezydium KR PZD w dniu 14.03.12 r. przyjmuj▒c poni┐sze dane w zakresie badanych kryteriˇw:
I. Liczba ROD - 4941
w tym liczba ROD sta│ych: po│o┐onych w miastach wynosi 4138, podmiejskich - 738,
w tym liczba ROD czasowych: po│o┐onych w miastach wynosi 61, podmiejskich - 4,
II. Powierzchnia ROD - 43 426,5767 ha
w tym powierzchnia ROD sta│ych: miejskich wynosi 36179,0469 ha, podmiejskich - 7069,3162 ha,
w tym powierzchnia ROD czasowych: miejskich wynosi 170,4736 ha, podmiejskich - 7,7400 ha,
III. Liczba dzia│ek - 967 766
w tym liczba dzia│ek w ROD sta│ych: miejskich wynosi 838701, podmiejskich - 124782,
w tym liczba dzia│ek w ROD czasowych: miejskich wynosi 3986, podmiejskich - 297,
IV. Powierzchnia dzia│ek - 34 009,5070 ha
w tym powierzchnia dzia│ek w ROD sta│ych: miejskich wynosi 28625,3796 ha, podmiejskich - 5255,4678 ha,
w tym powierzchnia dzia│ek w ROD czasowych: miejskich wynosi 122,6596 ha, podmiejskich - 6,0000 ha,
V. Liczba terenˇw - 7 547
w tym liczba ROD sta│ych: miejskich wynosi 6582, podmiejskich - 885,
w tym liczba ROD czasowych: miejskich wynosi 76, podmiejskich - 4,


Sporz▒dzi│: Wydzia│ Gospodarki Gruntami KR PZD

« Powrˇt