wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady

Strona główna

    W dniu 14 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezydium pozytywnie oceniło przebieg i wyniki II posiedzenia KR PZD, które odbyło się 24 lutego br. Uznało, że wypełniło zadania statutowe, a dyskusja dotyczyła problemów wewnątrzzwiązkowych oraz sytuacji ogrodów, Związku i ustawy. Występujący członkowie KR proponowali kierunki działań struktur w obronie ustawy o ROD.
Prezydium zapoznało się z oceną statutowo-prawną i finansową dotyczącą wykorzystania majątku Związku przez jednostki organizacyjne PZD. Za konieczne uznało przygotowanie projektu uchwały, która unormowałaby w sposób kompletny to zagadnienie. Przyjęto stan organizacyjny PZD na 31 grudnia 2011 r.
     Prezydium przyjęło szereg uchwał w tym:
- w sprawie zasad udzielania przez Prezydium KR PZD dotacji dla ROD z Funduszu Rozwoju KR PZD i ich rozliczania;
- w sprawie dokonania zmian w rejestrze ROD w związku z zastosowaniem spec ustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Relaks” i „Żwirki i Wigury” w Białymstoku;
- w sprawie likwidacji części ROD „Chabry” w Opolu w związku z inwestycją kolejową;
- w sprawie likwidacji części ROD „Przy Zamku” w Malborku;
- w sprawie likwidacji ROD „Stokrotka” w Dębicy;
- w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części ROD im. T. Kościuszki w Związku z niezagospodarowaniem terenu;
-  w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działki nr 292/6 przynależnej do ROD „Słoneczne Wzgórze” i nr 297/1 przynależnej do ROD „Skowronek” w Elblągu;
- w sprawie zasad i trybu obciążania majątku trwałego PZD poprzez ustanawianie służebności przesyłu;
- w sprawie zasad i trybu zwrotu gruntu na rzecz właściciela w Związku z niezagospodarowaniem terenu przez PZD (powyższe dwie uchwały mają pomóc Okręgowym Zarządom w sprawnym przeprowadzaniu wymienionych czynności prawnych).
    Prezydium KR przyjęło informację na temat przeprowadzonych przez okręgowe zarządy w 2011 r. szkoleń i pokazów dla kandydatów na działkowców, działkowców oraz instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej.
Prezydium rozpatrzyło 3 odwołania od uchwał prezydiów OZ i OZ z czego w dwóch przypadkach nie uwzględniło odwołań utrzymując w mocy decyzję prezydium OZ, a w jednym uchyliło uchwałę okręgowego zarządu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

                                                                                           (MZ/MP)

« Powrót