wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Polski Związek Działkowców w Luksemburgu-najważniejsze wnioski i postanowienia

Strona główna

W dniach 9-10 marca 2012 r. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie dorocznegoZgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Ogrodów.

W posiedzeniu uczestniczyli Prezydenci /Prezesi/ narodowych związków z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii,Szwecji i Wielkiej Brytanii. Polski Związek Działkowców w Zgromadzeniu reprezentował Wiceprezes Związku Wincenty Kulik.

Obrady Zgromadzenia prowadził Prezydent Międzynarodowego Biura Ogrodów Chris Zijdeveld.

Uczestnicy Zgromadzenia po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami sprawozdawczymi Zarządu Biura, projektem budżetu Biura na rok 2012, oraz po wysłuchaniu sprawozdania rewizorów kasowych udzielili Zarządowi absolutorium i zatwierdzili przedłożone dokumenty.

W swoim sprawozdaniu ,Zarząd poinformował Członków Zgromadzenia o utworzeniu na stronie internetowej Międzynarodowego Biura forum dyskusyjnego na którym narodowe związki będą miały możliwość prowadzenia dialogu, dyskusji i przedstawiania swoich najistotniejszych problemów.

W dalszej części obrad uczestnicy Zgromadzenia zapoznali się z przygotowaniami organizacyjnymi Konferencji Naukowej i Europejskiego Dnia Ogrodu w Zurychu w m-cu sierpniu 2012 r. Organizatorem Konferencji będzie Szwajcarski Związek Działkowców.

Sekretarz Generalna Międzynarodowego Biura Malou Weirich poinformowała o przygotowaniach do wydania kolejnych numerów/ 50,51/ Bindestricha -biuletynu Międzynarodowego Biura Ogrodów i zaapelowała o nadsyłaniu przez narodowe związki artykułów dotyczące ich problematyki. Przedstawiciel naszego związki poinformował, że przedstawimy artykuł na temat aktualnej sytuacji polskich ogrodów działkowych i Związku.

W kolejnym punkcie obrad Poseł do Parlamentu Europejskiego p. Claude Turmes z Luksemburga przedstawił członkom Zgromadzenia referat na temat „ Lobbying w Europie. Jak dobrowolne związki mogą wyrazić i obronić swoje życzenia w Brukseli'.

Referat wywołał ożywioną dyskusję bowiem jak wynikało z wypowiedzi wielu uczestników w tym i z naszego związku »oczekiwania na owocną współpracę i wsparcie instytucji europejskich są powszechne w narodowych związkach działkowców. Temat ten będzie wymagał dalszego zaangażowania zarówno Międzynarodowego Biura jak i narodowych związków.

Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców Wincenty Kulik na ręce Prezydenta Międzynarodowego Biura P. Chrisa Zijdevelda złożył list Prezesa Polskiego Związku Działkowców P. Eugeniusza Kondrackiego zpodziękowaniem za owocny udział Delegacji Międzynarodowego Biura Ogrodów w II Kongresie Działkowców Polskich w dniu 22 września 2011 r. Zapoznał jednocześnie członków Zgromadzenia z wynikami II Kongresu jego powszechną i wysoką oceną w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w środowisku działkowców oraz wśród licznej rzeszy polityków samorządowców.

 

 

                                                                         (WK)                             

                                                     

 


« Powrót