wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Komunikat KR - Spalanie na działkach w ROD

Strona główna

Komunikat KR

Spalanie na działkach w ROD


              Wielkimi krokami zbliża się wiosna! W ogrodach i na działkach jest to przede wszystkim czas intensywnych porządków po zimie. Z wiosennymi porządkami wiąże się m.in. sprawa spalania. Dlatego też przypominamy, że w myśl regulaminu ROD obowiązuje całkowity zakaz wypalania traw na terenie ogrodu oraz spalania wszelkich odpadów (np. papieru, plastików, liści). Wyjątkowo spalać można tylko pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Takiego spalania nie można jednak wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Należy też wiedzieć, że gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców i wyłącza obowiązywanie powyższych zasad wynikających z regulaminu ROD. W takiej sytuacji działkowcy po prostu nie mogą niczego spalać. Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Należy więc bezwzględnie powstrzymać się przed jakimkolwiek spalaniem, jeżeli jest ono niezgodne z obowiązującym prawem.
               Niestety, wbrew obowiązującym przepisom regulaminu ROD i regulacjom prawa państwowego, niektórzy działkowcy uparcie spalają na swoich działkach odpady organiczne a niekiedy i komunalne. W ten sposób okoliczni mieszkańcy mają ustawicznie do czynienia z bardzo niebezpiecznymi kłębami dymu, które zatruwają ich naturalne środowisko oraz zagrażają ruchowi drogowemu. Takie zachowanie stwarza liczne niedogodności dla sąsiadujących z ogrodem mieszkańców i nie przysparza działkowcom życzliwości ze strony społeczeństwa. Ponadto stoi to  w sprzeczności z przyświecającymi ruchowi działkowemu zasadami dbałości o środowisko naturalne i przyszłość. Dlatego też Zarządy ROD powinny bezwzględnie egzekwować przepisy związkowe, ale również miejscowe w sprawach spalania w ogrodach działkowych. Z kolei działkowcy powinni dbać o to, by ich zdrowiu nie zagrażały niebezpieczne związki powstające w wyniku bezmyślnego palenia ww. odpadów przez innych sąsiadów na działkach. Dla lepszego zobrazowania bardzo niebezpiecznych, zwłaszcza dla życia ludzkiego skutków, jakie niesie za sobą spalanie ww. odpadów polecamy artykuł
„Dioksyny – związki niebezpieczne dla środowiska i człowieka”, mgr inż. ochrony środowiska i leśnictwa Pana Jarosława Wołodkiewicza, instruktora etatowego w OZ Warmińsko-Mazurskim.

ECH

 

« Powrót