wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

Strona główna

Przewodnim tematem obrad Okręgowego Zarządu była sytuacja PZD oraz działania organów statutowych Okręgu w zmieniających się warunkach. W wystąpieniach prezesa OZ oraz wiceprezesa Józefa Romanowskiego podkreślano niebezpieczeństwo  wynikające z  faktu zaskarżenia ustawyo ROD do Trybunału Konstytucyjnego oraz z stanowiska Marszalka Sejmu i Prokuratora Generalnego przesłanego do Trybunalu Konstytucyjnego.

W wystąpieniach sprecyzowano zadania do pracy Zarządu Okręgu i zarządów ROD.
W wystąpieniach nawiązano  do materiałów IX Krajowego Zjazdu Delegatów zwracając uwagę na główne zamierzenia polityki PZD w obronie ustawy o ROD oraz zachowania nabytych praw przez działkowców wynikającyclu z tej ustawy. Mocno podkreślono wysiłki Krajowej Rady PZD zmierzające w kierunku zaktywizowania środowiska działkowców do doskonalenia zagospodarowania ROD i działek. Temu celowi ma służyć przegląd każdej działki we wszystkich ogrodach przez zespoły kontrolne oraz ustalenie zakresu rzeczowego modernizacji wszystkich elementlów działki w rodzinnym Ogrodzie.
Jest to przedsięwzięcie o dużej pracochłonności ale jest ono podyktowane pilna koniecznością zmiany oblicza działek i ma to być jedna z formi obrony ogrodów, które powinny być otwarte na szerokie potrzeby społeczne środowiska. Zadanie to ma mieć charakter procesu ciągłego z przełomem w zakresie działek w roku 2012. Jest to pilna potrzeba aby uporządkować wiele spraw, które mają poprawić wizerunek ogrodów. „Jak cię widza tak cię piszą' - to przysłowie ma być brane pod uwagę przez wszystkie zarządy ogrodów i każdego działkowca.

W wystąpieniu członka prezydium  oceniono również aktywność działkowców i organów PZD Okręgu w obronie ustawy w 2011  roku oraz skonkretyzowano wnioski do zadań bieżących.Przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji planu pracy za drugie półrocze 2012 oraz sprawozdanie finansowe za 2012 oraz preliminarz wydatków OZ na rok 2012. Dokumenty te zostały zatwierdzone uchwałami.W pierwszej części posiedzenia udział wzięli zaproszeni goście: Poseł Arkadiusz Litwiński   PO oraz Przewodniczący Rady Miasta Szczecina Jan Stopyra.
 
Do gości padło szereg pytań dotyczących miedzy innymi reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, nie udzielania odpowiedzi na wystąpienia organów PZD i działkowców do Marszałka Sejmu w sprawie prowadzonych prac nad ustawą oraz słabego egzekwowania prawa przez właściwe organy państwowe.
Poseł udzielił odpowiedzi na zadane pytania, poinformował jednocześnie, że nic mu nie wiadomo na temat prowadzonych prac legislacyjnych w sprawie zmiany ustawy o ROD. Na pozostałe sprawy obiecał udzielić odpowiedzi po konsultacji w Sejmie.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina w wystąpieniu ustosunkował się do zakwestionowania współpracy z Prezydentem Miasta i ogrodami. Obiecał być orędownikiem spraw ogrodowych i ułatwić współpracę z władzami miasta,

W trakcie obrad wyróżniono odznaką za zasługi dla PZD Pana Arkadiusza Litwińskiego, pana Jana Stopyrę oraz pana Zbigniewa Barana.
W dyskusji głos zabrało ośmiu uczestników, którzy w czasie wystąpień poruszyli nastepujące tematy:

-wykorzystanie prawa prasowego;
-przygotowania walnych zebrań oraz stanowisk przez te zebrania;
-rozważania na temat zorganizowania protestu przez PZD jako formy obrony ustawy;
-organizacji szkolenia podstawowego działkowców w małych ośrodkach rejonowych oraz nie ograniczania zbytniego kompetencji prezesów ROD;
-role organizacji PZD, jej osiągnięcia oraz obowiązek poszanowania jcj przez władze;
-problemy związane z wykorzystaniem majątku PZD, bariery do finansowania ogrodów, legalność działalności gospodarczej oraz doświadczenia wyniknjącie z kontroli przez Urzędy Skarbowe w ogrodach.

Ponieważ posiedzenie Zarządu Okręgowego zbiegło się z Dniem Kobiet wszystkie Panie zostały uhonorowane symbolicznym upominkiem oraz serdecznymi życzeniami od męskiej części okręgu szczecińskiego.

Zarząd Okręgowy oprócz uchwał skierował list do Marszałek Sejmu, Premiera i Ministra Infrastruktury. Przyjęto także stanowiska w sprawie ROD  im 'Bursztyn' i ROD im.„Miejski' Pyrzyce, które zostaną skierowane do władz samorządowych.

Prezes OZ w Szczecinie, Tadeusz Jarzębak

« Powrót