wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Działkowcy piszą, a Marszałek Sejmu nadal milczy.

Strona główna

Działkowcy piszą, a Marszałek Sejmu nadal milczy


               Podczas IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD 430 delegatów wybranych na Zjazd skierowało do Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz list otwarty
. Inicjatywa ta była podyktowana aktualną sytuacją Związku. Od wielu miesięcy przed Trybunałem Konstytucyjnym ważą się losy ustawy o rod z 2005 r., która zdaniem działkowców jest dobra i powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie. Potwierdzeniem tego jest 620 tysięcy podpisów złożonych w obronie ustawy oraz liczone w tysiącach listy, stanowiska i petycje w których działkowcy wyrażają swoje poparcie dla ustawy. Uczestnicy Zjazdu, będący reprezentantami milionowej społeczności działkowców, za konieczne uznali zwrócenie się do Marszałek Sejmu o zabranie głosu w ważnej dla nich sprawie. Nadzieję na pozytywny odzew dawał zwłaszcza list skierowany przez Marszałek do Zjazdu, w którym wyraziła się z uznaniem o działalności Związku oraz ogrodów. Niestety, pomimo upływu ponad dwóch  miesięcy, apel Zjazdu pozostał bez odzewu.
                Okręgowe Zarządy, Rodzinne Ogrody Działkowe oraz pojedynczy działkowcy nie pozostają obojętni wobec takiej postawy Pani Marszałek. O swoich odczuciach informują w masowych listach składanych na jej ręce. Także Krajowa Rada, na swoim posiedzeniu w dniu 24.02.2012 skierowała
list do Pani Marszałek ,
w którym  zaapelowała o spotkanie umożliwiające podjęcie dialogu władz Państwa ze środowiskiem działkowców skupionych w PZD, na temat przyszłości ogrodów działkowych w Polsce.
                 Ponieważ codziennie do Krajowej Rady napływają kolejne kopie listów kierowanych do Marszałek Sejmu, KR PZD poczuła się zobowiązana  do ich upublicznienia. W tym celu na stronie
www.pzd.pl uruchomiona została nowa zakładka „Listy do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz”. Liczba listów jest najlepszym potwierdzeniem odczuć, jakie towarzyszą działkowcom.
Równocześnie KR PZD wyraża nadzieję i przekonanie, że głos milionowej społeczności nie zostanie zlekceważony.

(mz)

« Powrót