wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Polski Związek Działkowców na Zgromadzeniu Ogólnym w Luksemburgu

Strona główna

W dniach 9 i 10 marca br. w Luksemburgu odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Polski Związek Działkowców reprezentował będzie Wiceprezes KR PZD Wincenty Kulik.

Zgromadzenie Ogólne zatwierdzi sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe na miniony rok oraz przyjmie preliminarz na 2012 rok. Po przyjęciu powyższych dokumentów Zgromadzenie udzieli zarządowi absolutorium. Przyjęte zostaną także różne uchwały, w tym m.in. w sprawie przyznania nagrody Złotej Róży dla ogrodu zgodnego z naturą i nagrody za działalność socjalną.

Ważnym punktem programu będzie dyskusja o przyszłości i znaczeniu ruchu działkowego w Europie. W związku z tym uczestnicy posiedzenia będą dyskutować na temat zmian do obecnie obowiązującego statutu. Przyjęty zostanie również program konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia w Zurychu.
 
Wiceprezes KR PZD Wincenty Kulik, w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego,  przekaże list do uczestników posiedzenia. W liście tym Prezes dziękuje za międzynarodowe wsparcie, którego polskim działkowcom udzieliły organizacje zagraniczne. Wsparcie to, wyrażone między innymi obecnością na II Kongresie PDZ, pozostaje dla nas niezwykle cennym narzędziem w konfrontacjach z organizacjami działającymi na szkodę ruchu działkowego w Polsce. Treść wystąpień, które przedstawiciele Biura Międzynarodowego i organizacji krajowych wygłosili podczas Kongresu została przetłumaczona na język polski i rozpowszechniona zarówno wśród działkowców jak i organów administracji państwowej. Ze wszystkimi wystąpieniami mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej poświęconej II Kongresowi.

MZ

« Powrót