wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Uchwała nr 5/IV/2012 Okręgowego Zarządu PZD we Wrcławiu z dnia 25.02.2012r. w sprawie kontynuowania akcji protestacyjnej w obronie ustawy o ROD.

Strona główna

Uchwała nr 5/IV/2012


Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z  dnia 25 lutego 2012r. w sprawie kontynuowania akcji protestacyjnej w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 
 
         Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do wszystkich zarządów, komisji rewizyjnych i komisji rozjemczych oraz do wszystkich członków Związku okręgu wrocławskiego o pilne i aktywne włączenie się do akcji obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
         Zagrożenie ustawy wynika nie tylko z wniosków złożonych przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego ale także z kontynuowanie prac nad nową ustawą o ogrodach działkowych przez Ministerstwo Infrastruktury. Prowadzona w 2011r. akcja protestacyjna, w której udział wzięła większość zarządów i działkowców okręgu wrocławskiego wyhamowała w dużym stopniu rozpatrzenie wniosków przez Trybunał Konstytucyjny ale nie doprowadziła do ich wycofania z Trybunału o co wielokrotnie do wnioskodawcy zwracali się działkowcy nie tylko z okręgu wrocławskiego ale i z całej Polski.
         Złożone wnioski do Trybunału i nieprzychylne działania Ministerstwa Infrastruktury zostały niestety wsparte przez byłego Marszałka Sejmu RP. Dowodzi to zmasowanej, a każe także przypuszczać uzgodnionej akcji zmierzającej do obalenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, czemu dał wyraz były Marszałek Sejmu RP w Opinii skierowanej do Trybunału.
         W zaistniałej sytuacji zarządy oraz komisje rewizyjne i komisje rozjemcze rodzinnych ogrodów działkowych a także działkowcy i wszyscy, którym na sercu leży przyszłość ogrodów i zachowanie dotychczasowych praw nie mogą pozostawać obojętni, nie mogą nie reagować na zagrożenia. Zbliża się bowiem termin rozpatrzenia wniosków przez Trybunał Konstytucyjny oraz zwiększane są naciski na dokonanie zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, które by otworzyły drogę do nieskrępowanych likwidacji terenów ogrodów na rzecz inwestycji deweloperskich i komercyjnych.
 
          W ślad za Apelem IX Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2011r. - Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca się do zarządów ogrodów o przedstawienie sprawy na walnym zebraniu i o przyjęcie kolejnego stanowiska zawierającego zdecydowany protest wobec w/w działań. Okręgowy Zarząd jest zdania, że pod przyjętym na walnym zebraniu proteście swoje podpisy złożą wszyscy uczestnicy walnego zebrania. Skierujemy go do wszystkich najważniejszych osób w Państwie a więc do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Premiera Rządu a także do Trybunału Konstytucyjnego.
         Niezależnie od stanowisk walnych zebrań osobne protesty powinny przyjąć wszystkie zarządy i wszystkie komisje statutowe.
         Mamy bardzo wiele do stracenia, przede wszystkim nasze ogrody, które planuje się zabudować i zabetonować, prawo do odszkodowań, prawo do ogrodów i terenów zastępczych, zwolnienia od podatków oraz samodzielność i samorządność. Nie pozwólmy by nam to odebrano, by odebrano to co wywalczyliśmy na przestrzeni ponad 100 lat.
 
 
    Skarbnik OZ PZD        Wiceprezes OZPZD       Prezes OZ PZD
dr Grażyna Watras           Jerzy Karpiński        mgr Janusz Moszkowski

 


               Sekretarz OZ PZD                  Wiceprezes OZ PZD
            mgr Barbara Korolczuk                  inż. Józef Smolis

« Powrót