wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Spotkanie z władzami samorządowymi Rogoźna Wielkopolskiego

Strona główna

Piła, dnia 28 lutego 2012 r.

 

Spotkanie z władzami samorządowymi Rogoźna Wielkopolskiego.


W sali sesyjnej Urzędu Miasta w dniu 28 lutego 2012 roku spotkali się przedstawiciele samorządów rodzinnych ogrodów działkowych miasta Rogoźna oraz  Okręgowego Zarządu PZD w Pile z władzami samorządowymi.
Celem spotkania była ocena współpracy zarządów ogrodów oraz okręgowego zarządu z władzami samorządowymi oraz przedstawienie działań w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku.
Władze samorządowe reprezentowali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Olendarski, Zastępca Burmistrza Krzysztof Ostrowski, Skarbnik Gminy Maria Kuchlicka oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.
Samorządy rodzinnych ogrodów reprezentowali Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych, członek OZ z miasta Rogoźna  oraz Prezes OZ PZD Marian Praczyk i Wiceprezes OZ Maria Fojt.
Prezes OZ poinformował samorządowców  o najważniejszych wydarzeniach roku 2011 dla działkowców, ogrodów i Związku. Odniósł się do IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD okręgu pilskiego, do uroczystości wręczenia sztandaru dla okręgowego zarządu,  II Kongresu PZD i IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Scharakteryzował przyjęte dokumenty w sprawach najważniejszych dla działkowców a w szczególności w sprawie ustawy o ROD z 2005 roku, którą w 2010 roku zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego Prezes Sądu Najwyższego, w sprawie znaczenia ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej oraz  współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi. Podziękował władzom samorządowym za wsparcie wszystkich realizowanych zadań inwestycyjnych w ogrodach Rogoźna, za ich udział w każdym wydarzeniu w ogrodach oraz podczas imprez organizowanych przez okręgowy zarząd PZD w Pile. Wręczył statuetki i podziękowania  samorządowcom za wsparcie idei ufundowania sztandaru. Poprosił o pomoc i wsparcie naszych działań w obronie obowiązującej ustawy o ROD z 2005 roku.
W dyskusji wiele miejsca poświęcono sytuacji prawnej terenów ogrodów w Rogoźnie oraz działań w obronie ustawy.
Krzysztof Ostrowski - Zastępca Burmistrz Rogoźna stwierdził, że działkowcy w swojej działce widzą cel wypoczynkowy oraz jest to dla nich miejsce produkcji zdrowych owoców i warzyw. Poinformował, że władze samorządowe szczególnie cenią pracę Prezesów ogrodów i samorządów Związku , które w sposób szczególny dbają o utrzymanie infrastruktury ogrodów. Pogratulował Prezesom ROD ich osiągnięć i zapewnił, że władze samorządowe będą nadal wspierać działalność ogrodów oraz wystąpią ze stanowiskiem w obronie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Andrzej Olendarski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej, że Rada podejmie apel do władz państwowych w sprawie naszej ustawy. Życzył działkowcom, aby ustawa o ogrodach funkcjonowała w obecnej wersji, gdyż bogaci wyjeżdżą na wczasy a działkowcy wypoczywają na swoich działkach. Dodał, że działkowcy powinni swoje niezadowolenie zademonstrować przed Sejmem.
Na zakończenie spotkania Prezes OZ podziękował uczestnikom spotkania za dyskusję i wysoka ocenę pracy działkowców i Zarządów ROD.  Poprosił aby Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta skierowali swoje stanowiska do władz państwowych.

M. Fojt

« Powrót