wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD

Strona g│ˇwna

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD


W dniu 14 marca br. odbŕdzie siŕ posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD. W czasie jego trwania oceniony zostanie przebieg i wyniki II posiedzenia KR PZD, ktˇre odby│o siŕ 24 lutego br. (aby przeczytaŠ relacjŕ z posiedzenia, wystarczy klikn▒Š w link).


Nastŕpnie omˇwiony zostanie stan organizacyjny PZD na dzie˝ 31 grudnia 2011r.  Cz│onkowie Prezydium ustosunkuj▒ siŕ tak┐e do zasad przydzielania dotacji dla ROD z Funduszu Rozwoju Krajowej Rady, udzielania po┐yczek z Funduszu Samopomocowego oraz likwidacji i regulacji stanu prawnego ROD. Nastŕpnie przedstawione zostan▒ sprawozdania finansowe OZ za 2011r. i preliminarze finansowe OZ na 2012r. Poniewa┐ jednym z priorytetˇw na najbli┐sz▒ kadencjŕ jest zwiŕkszenie liczby cz│onkˇw Zwi▒zku, Prezydium ustali kierunki dzia│a˝ organizacyjnych i promocyjnych. W ostatniej czŕÂci posiedzenia przedstawiona zostanie informacja w sprawie op│aty inwestycyjnej wp│acanej przez nowych cz│onkˇw Zwi▒zku. Przewidziano tak┐e czas na omˇwienie spraw rˇ┐nych.

(mz)

« Powrˇt