wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Zachęcamy do współtworzenia archiwum ruchu działkowego

Strona główna

      W styczniu KR PZD opublikowała na swojej stronie internetowej informację, na temat powstającego właśnie archiwum ruchu działkowego. Zachęciła w nim wszystkich miłośników ruchu działkowego do dzielenia się materiałami, które mogłyby wzbogacić zbiór. Komunikat spotkał się z pozytywnym przyjęciem, wielu działkowców wyraziło poparcie dla naszej inicjatywy. Równocześnie do KR PZD skierowane zostały liczne pytania, które dotyczyły przede wszystkim rodzaju interesujących nas materiałów.
      Przypominamy więc, że cenne są dla nas wszystkie historyczne wydawnictwa związane z ruchem działkowym. W szczególności: artykuły, broszury, regulaminy, książki, zdjęcia, kopie zapisów kronik ogrodowych, legitymacje członkowskie. Jesteśmy zainteresowani także dokumentacją z V Międzynarodowego Kongresu Działkowców, który odbył się Poznaniu w 1935 roku, archiwalnymi numerami „Działkowca Polskiego” oraz innymi  publikacjami o tematyce działkowej, które ukazywały się w okresie przedwojennym i powojennym.
      Zgromadzenie tak cennych materiałów posłuży KR PZD do opracowania rzetelnego kompendium wiedzy na temat historii ruchu działkowego, a w przyszłości być może do powstania muzeum ogrodnictwa działkowego. Zapewniamy, że wszystkie materiały zostaną skatalogowane, a lista darczyńców zostanie opublikowana razem z opracowaną monografią ruchu działkowego.
     Zachęcamy do współtworzenia archiwum ruchu działkowego, które z pewnością będzie źródłem cennych informacji i przysłuży się przyszłym pokoleniom.

Materiały należy wysyłać na adres Krajowej Rady PZD ( Krajowa Rada PZD
ul. Bobrowiecka,
00-728 Warszawa).

« Powrót