wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Spotkanie w Wągrowcu

Strona główna

Piła, dnia 21 lutego 2012 r.

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd w Pile


       W dniu 20 lutego 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu na zaproszenie Starosty Michała Piechockiego i Okręgowego Zarządu PZD odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów powiatowych z działkowcami okręgu pilskiego.
       W spotkaniu udział wzięli: Piechocki Michał Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc Wicestarosta, Wojcieszak Sławomir Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta (reprezentował Burmistrza Wągrowca Stanisława Wilczyńskiego), Pyrzyński Eugeniusz członek Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Wielkopolskiego (reprezentował posła na Sejm RP Stanisława Kalembę).
      Stronę związkową reprezentowali: Marian Praczyk Prezes OZ, Andrzej Kierzkowski Sekretarz OZ, Zofia Sobecka członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Lech Pluciński członek Okręgowej Komisji Rozjemczej oraz Prezesi i działacze ROD im. „Wachowiaka”, „Kolejarz”, „Nad Nielbą” z Wągrowca, ROD im. „Libelta” z Gołańczy i ROD im. „Barbórka” w Damasławku.
 
      Prezes OZ Marian Praczyk w swoim wystąpieniu przedstawił:
• Informacje o ogrodach w pow. wągrowieckim gdzie usytuowanych jest 6 rodzinnych ogrodów działkowych, 1067 działek i 998 działkowców użytkujących działki.
• Sytuacje w Związku i zagrożenia wynikające z zaskarżenia naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego oraz działania podejmowane przez działkowców i samorządy Związku w jej obronie.
• Ideę spotkań z przedstawicielami samorządów, bowiem nie kto inny jak starostowie, burmistrzowie i wójtowie najlepiej wiedzą jak funkcjonują ogrody, jak układa się współpraca z samorządem oraz ile dobrego przynoszą ogrody działkowe dla ich użytkowników i lokalnej społeczności.
• Informację ze spotkania z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 14 lutego przedstawicieli Okręgowych Zarządów PZD z Poznania, Piły i Kalisza, na którym Pan Wicewojewoda Przemysław Pacia udzielił poparcia ruchowi ogrodnictwa działkowego w województwie i kraju.

        Ponadto w dyskusji udział wzięli: Pan Eugeniusz Pyrzyński, Pan Lech Pluciński, Pani Ewa Zawłocka Prezes ROD im. „Nad Nielbą” w Wągrowcu, Pan Andrzej Kierzkowski, Pan Alojzy Moszczyński członek Zarządu ROD im. „Kolejarz” w Wągrowcu. Wszyscy rozmówcy wyrażali niepokój spowodowany działaniami władz centralnych skierowanych przeciwko działkowcom i naszemu Związkowi oraz wyrażali poparcie dla obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

       Na zakończenie spotkania Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki podziękował za spotkanie. Oświadczył, że wspaniale prezentujemy idee ogrodnictwa działkowego i jednocześnie zapewnił ze swojej strony i całego samorządu powiatowego poparcie dla działkowców i Związku. Przedstawił także projekt pisma adresowany do Pana Premiera Donalda Tuska wspierający działania działkowców i naszego Związku w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku. List zostanie także przekazany do wiadomości na ręce Pani Marszałek Sejmu RP, Pierwszego Prezesa SN, Prezesa TK i Prezesa KR PZD. Starosta Michał Piechocki zapozna z treścią listu wszystkich starostów z Wielkopolski na konwencie, który odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2012 r. w Gnieźnie.

Andrzej Kierzkowski – sekretarz OZ PZD w Pile.

« Powrót