wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Spotkanie działkowców z Wojewodą Wielkopolskim

Strona główna

W dniu 14 lutego 2012 r. w Poznaniu odbyło się, zorganizowane z inicjatywy Okręgowych Zarządów PZD w Poznaniu, Pile i Kaliszu, spotkanie przedstawicieli okręgowych zarządów działających na terenie Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniu z Wicewojewodą Wielkopolskim Panem Przemysławem Pacią udział wzięli prezesi Okręgowych Zarządów PZD w Pile - Marian Praczyk i w Kaliszu – Jerzy Wdowczyk oraz wiceprezesi OZ PZD w Poznaniu Sylwester Chęciński i Jerzy Kucznerowicz.

Zgromadzeni zapoznali Wojewodę z aktualnymi problemami Polskiego Związku Działkowców na terenie Wielkopolski oraz sytuacją PZD w kraju.

W odniesieniu do problemów z terenu naszego województwa omówiono następujące sprawy:

- uregulowania przez Wojewodę Wielkopolskiego stanu gruntów na których zlokalizowany jest ROD Pomet w Poznaniu,

- sytuacji w ROD Kwitnąca Dolina zarówno w odniesieniu do sytuacji wewnątrz ROD jak i działań władz Swarzędza zmierzających do uregulowania stanu prawnego gruntów przekazanych przez PKP, które należą się rodzinnemu 0grodowi działkowemu za wcześniej przejęty teren.

Pan Wicewojewoda Przemysław Pacia ze zrozumieniem i życzliwością odniósł się do zgłoszonych problemów. Zapewnił nas, że dołoży wszelkich starań w celu pomyślnego dla PZD załatwienia ich w zakresie posiadanych uprawnień.

Uczestnicy spotkania zapoznali również Wojewodę z aktualnymi problemami dotyczącymi działalności PZD w kraju. Omówiono zagrożenia, jakie wypływają dla PZD i ogrodnictwa działkowego z przedłożonego Trybunałowi Konstytucyjnemu wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie niekonstytucyjności zapisów w ustawie o ROD.

Wicewojewoda Pan P. Pacia stwierdził, ze jako przedstawiciel administracji rządowej tak jak dotychczas będzie wspierał działkowców, aby nie zmieniano ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005r., bo ona się sprawdziła w funkcjonowaniu, o czym świadczy 620 tysięcy podpisów w jej obronie oraz tysiące stanowisk i listów. Jeśli jakiekolwiek  zmiany miałyby  być wprowadzone to tylko na korzyść a nie umniejszanie uprawnień działkowców i Związku.

Pan Wicewojewoda zapewnił uczestników spotkania, że osobiście bardzo wysoko ocenia starania PZD i jego władz krajowych zmierzające do utrzymania ruchu działkowego w dobrej kondycji. Podobnie jak partia, z której się wywodzi (PSL) będzie dokładał wszelkich możliwych starań w celu udzielenia poparcia ruchowi ogrodnictwa działkowego w województwie i kraju.

Opracowali:
Jerzy Kucznerowicz
Marian Praczyk

« Powrót