wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Prezydent Komorowski życzliwie o ruchu działkowym

Strona główna

       Ostatnie miesiące były dla Związku czasem obfitującym w ważne wydarzenia. We wrześniu 2011 roku odbył się II Kongres PZD, w którym uczestniczyło blisko 4000 reprezentantów rodzinnych ogrodów działkowych oraz liczni politycy, samorządowcy i działacze organizacji pozarządowych. Trzy miesiące później odbył się IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który jest najważniejszym organem samorządu PZD, zwoływanym co cztery lata. W wydarzeniu wzięło udział 460 delegatów wybranych na Okręgowych Zjazdach, liczni politycy oraz  goście.
        Związek wystosował także stosowne zaproszenie – zarówno na Kongres jak i Zjazd - do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Mimo tego, że Prezydent nie pojawił się osobiście, skierował do działkowców bardzo przychylne listy (List do uczestników Kongresu, List do uczestnikow Zjazdu). Poruszone w nich problemy oraz sposób rozłożenia akcentów odebrane zostały jako przejaw zrozumienia i poparcia dla istotnej funkcji jaką ogrody i cały ruch ogrodnictwa działkowego mają do spełnienia w społeczeństwie - zarówno obecnie, jak i w przyszłości. O odczuciach tych Prezes PZD  Eugeniusz Kondracki  poinformował  Prezydenta w specjalnym liście wysłanym po Kongresie. Wielu działkowców także skierowało listownie podziękowania do Prezydenta, zwracając się równocześnie z prośbą, o wsparcie ich działań mających zachować ustawę o ROD w niezmienionym kształcie.

  • List Otwarty Krajowej Rady
  • List Biura Międzynarodwego
  • Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie
  • ROD im. 'Bohaterów Warszawy' w Szczecinie
  • List Pani Wery Storczyńskiej - działkowiczki w Świnoujścia
  • Petycja uczestników instruktażu przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi w rodzinnych ogrodach działkowych szczecinskiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców w sprawie zagrożenia dla rodzinnych ogodów działkowych.
  • List ROD XX lecia z Czewieńska
  •  

  • Wiele listów w obronie ustawy o ROD działkowcy kierują do różnych adresatów, w tym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

  • « Powrót