wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Krajowa Komisja Rewizyjna pisze list do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, ocenia Zjazd oraz ustala priorytety na bieżący rok.

Strona główna

Krajowa Komisja Rewizyjna pisze list do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, ocenia Zjazd oraz ustala priorytety na bieżący rok.


W dniu 9 lutego br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. W pierwszej części, na zaproszenie przewodniczącej Marii Fojt, w posiedzeniu wzięli udział - Prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki oraz Główna Księgowa Krajowej Rady Mirosława Marks. Prezes poinformował członków Komisji o aktualnej sytuacji Związku i ustawy o ROD z 2005 r. Po dyskusji członkowie KKRew wystosowali list do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz w sprawie braku odpowiedzi na list skierowany do niej przez Delegatów IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który obradował w Warszawie w dniach 16-17 grudnia 2011 roku. Komisja dokonała także oceny oraz przebiegu Zjazdu.

W dalszej części KKRew przyjęła uchwałę w sprawie zadań dla pionu rewizyjnego PZD, wynikających z przyjętych dokumentów przez IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD.  Członkowie KKR skierowali słowa podziękowania do Prezesa PZD i członków zespołu autorskiego za „Poradnik Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego”.

Członkowie KKR zapoznali się z informacją na temat prac związanych z  podpisaniem umowy w sprawie programu finansowo- księgowego dla ogrodów oraz z programem wydawniczym na 2012 rok.

Prezes zapoznał Krajową Komisję Rewizyjną z projektem planu pracy  KR PZD na 2012 rok informując, że temat modernizacji działek i przeglądy stanu zagospodarowania ogrodów, to priorytetowe zadania dla wszystkich działkowców, zarządów ogrodów i okręgowych zarządów.

Na zakończenie KKrew rozpatrzyła odwołania od uchwał Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w Szczawnie Zdrój i Gdańsku oraz przyjęła Plan Pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD na 2012 rok.  

 

Maria Fojt
Przewodnicząca KKR

« Powrót