wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

II posiedzenie Krajowej Rady PZD

Strona g│ˇwna

W dniu 24 lutego br. w Warszawie odbŕdzie siŕ II posiedzenie Krajowej Rady PZD. W czasie jego trwania omˇwiona zostanie aktualna sytuacja ogrodˇw, Zwi▒zku i ustawy o ROD. Ocenie poddane zostan▒ tak┐e wyniki IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD, ktˇry odbywa│ siŕ w dniach 16-17 grudnia 2011r. Nastŕpnie Krajowa Rada PZD przedstawi  sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz plan pracy i preliminarze finansowe KR PZD na rok bie┐▒cy. Wa┐ny punkt posiedzenia dotyczy│ bŕdzie programu modernizacji dzia│ek, ktˇrego realizacjŕ KR uznaje w bie┐▒cym roku za priorytet. Omˇwiona zostanie tak┐e nowelizacja regulaminu ROD, ktˇra jest konieczna ze wzglŕdu na zmiany w Statucie PZD, ktˇre przyjŕte zosta│y Uchwa│▒ IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD. W czasie posiedzenia powo│ana zostanie komisja problemowa KR PZD. Przewidziano tak┐e czas na omˇwienie spraw rˇ┐nych oraz dyskusjŕ w ramach ka┐dego punktu porz▒dku obrad.

Zachŕcamy do ponownego odwiedzania naszej strony, gdy┐ po Prezydium KR PZD podzielimy siŕ z naszymi czytelnikami najwa┐niejszymi wnioskami i postanowieniami.

MZ

« Powrˇt