wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

S▒d Rejestrowy zatwierdzi│ zmiany w Statucie PZD

Strona g│ˇwna

S▒d Rejestrowy dokona│ wpisu w Krajowym Rejestrze S▒dowym wszystkich zmian Statutu PZD, ktˇre zosta│y dokonane podczas IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD. Tym samym s▒d potwierdzi│, ┐e zmiany w Statucie PZD s▒ ca│kowicie zgodne z powszechnie obowi▒zuj▒cym prawem.

Przypominamy, ┐e ka┐dy podmiot zarejestrowany w KRS ma obowi▒zek zg│aszaŠ wszelkie zmiany w swoim statucie. Pozwala to s▒dowi dokonaŠ prawnej oceny zg│aszanych zmian.
 
Pe│ny tekst znowelizowanego Statutu opublikowany zosta│ w Biuletynie Zjazdowym oraz na naszej stronie internetowej.

« Powrˇt