wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Podziŕkowania pos│ˇw dla Krajowej Rady

Strona g│ˇwna

Krajowa Rada PZD ma na swoim koncie wiele wydawnictw, takich jak: poradniki, albumy czy biuletyny. Wybrane publikacje wielokrotnie wysy│a│a do parlamentarzystˇw. W ostatnich dniach do KR zaczŕ│y nap│ywaŠ podziŕkowania. W swoich listach pos│owie zapewnili, ┐e lektura tak cennych wydawnictw z pewnoÂci▒ przyczyni siŕ do poszerzenia wiedzy o Rodzinnych Ogrodach Dzia│kowych i okreÂli kierunek spojrzenia na sprawy z nimi zwi▒zane.

Wielu pos│ˇw zapewni│o tak┐e o swoim poparciu dla PZD.

Zachŕcamy do zapoznania siŕ z treÂci▒ przes│anych listˇw. Link publikujemy poni┐ej.

 

 1. Krystyna úybacka
 2. Magdalena Maria Kochan
 3. Prof. Jan Szyszko
 4. Biuro poselskie Andrzeja Jaworskiego
 5. Henryk Smolarz
 6. Tomasz Makowski
 7. Brygida Kolenda-úabuÂ
 8. Biuro poselskie Grzegorza Matusiaka
 9. Danuta Jaz│owiecka
 10. Prof. Jerzy »y┐y˝ski
 11. Biuro Poselskie Marii Nowak
 12. Janusz Zemke
 13. Tomasz Szyma˝ski
 14. Bo┐ena S│awiak
 15. Danuta Hubner
 16. Lidia Geringer de Oedenberg
 17. Marek Pozna˝ski
 18. Andrzej Grzyb

 

« Powrˇt