wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Strona g│ˇwna

W dniu 9 lutego br., w siedzibie Krajowej Rady PZD w Warszawie, odbŕdzie siŕ posiedzenie  Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.
W czasie posiedzenia omˇwione zostan▒ nastŕpuj▒ce sprawy: ocena przebiegu IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD,  sytuacja Zwi▒zku i ustawy o ROD z 2005 roku, program Zwi▒zku na kadencjŕ 2011-2015 - realizacja przez Krajow▒ Komisjŕ Rewizyjn▒, rozpatrzenie odwo│a˝ od uchwa│ Okrŕgowych Komisji Rewizyjnych PZD, plan pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD na 2012 rok, program finansowo - ksiŕgowy dla ROD. Przewidziano rˇwnie┐ czas na omˇwienie spraw rˇ┐nych.

Wiŕcej informacji na temat posiedzenia, opublikujemy po jego zako˝czeniu. Zachŕcamy do Âledzenia naszej strony.

MZ

« Powrˇt