wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Ruszaj▒ prace nad stworzeniem archiwum ruchu dzia│kowego

Strona g│ˇwna

Krajowa Rada PZD zwraca siŕ z proÂb▒ do wszystkich cz│onkˇw Zwi▒zku oraz mi│oÂnikˇw ogrodnictwa dzia│kowego o dzielenie siŕ archiwalnymi materia│ami, zwi▒zanymi z ruchem dzia│kowym w Polsce. Interesuj▒ nas wszystkie wydawnictwa, w szczegˇlnoÂci artyku│y, broszury, regulaminy, ksi▒┐ki, zdjŕcia, kopie zapisˇw kronik ogrodowych. JesteÂmy zainteresowani tak┐e archiwalnymi numerami „Dzia│kowca Polskiego” oraz wszystkimi innymi publikacjami o tematyce dzia│kowej, ktˇre ukazywa│y siŕ w okresie przedwojennym i powojennym.

Zgromadzenie tak cennych materia│ˇw pos│u┐y KR PZD do opracowania rzetelnego kompendium wiedzy na temat historii ruchu dzia│kowego, a w przysz│oÂci byŠ mo┐e do powstania muzeum ogrodnictwa dzia│kowego. Zapewniamy, ┐e wszystkie materia│y zostan▒ skatalogowane, a lista darczy˝cˇw zostanie opublikowana razem z opracowan▒ monografi▒ ruchu dzia│kowego.

Materia│y prosimy przesy│aŠ na adres Krajowej Rady PZD:

Krajowa Rada PZD
ul.Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

MZ

« Powrˇt