wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Agencja Mienia Wojskowego nie liczy się z działkowcami

Strona główna

Kolejnym Ogrodem objętym ryzykiem bezprawnej likwidacji ze strony Agencji Mienia Wojskowego, która byłaby niezmiernie krzywdząca dla działkowców użytkujących swoje działki i czerpiących radość z upraw i ich plonów, jest Rodzinny Ogród Działkowy „Sarni Stok” w Bielsku-Białej, podlegający Okręgowemu Zarządowi Śląskiemu PZD w Katowicach. Ostatnio pisaliśmy o zagrożeniu dla ROD „Pod Dębami” w Zegrzu Południowym (Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w Warszawie), gdzie AMW ogłosiła sprzedaż terenu, na którym znajduje się ogród (O tej sprawie szerzej informowaliśmy w materiale zamieszczonym na stronie internetowej PZD w dziale Aktualności w dniu 12 października 2011 r.).

Ogród „Sarni Stok” w Bielsku-Białej zagospodarowany jest na działce oznaczonej geodezyjnie jako 430/10 o powierzchni 6,1022 ha, gdzie urządzonych jest 113 działek rodzinnych. Teren ten został przekazany w nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców – Wojewódzkiemu Zarządowi w Bielsku-Białej, na mocy zarządzenia Dowódcy Garnizonu w Bielsku-Białej z dnia 17 maja 1985 r. Protokolarne jego przejęcie nastąpiło we wrześniu 1987 r. W Rejestrze ROD, prowadzonym przez Krajową Radę PZD, ogród figuruje pod numerem A-IV-58-4627, jako ogród stały, który powstał w 1987 r. Założony został dla kadry Wojska Polskiego oraz pracowników wojska.

Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Terenowy w Krakowie, w piśmie do prezesa ROD „Sarni Stok” w Bielsku-Białej z dnia 2 stycznia 2012 r. oraz poprzez ogłoszenie, poinformowała, iż przystąpiła do prac związanych z zagospodarowaniem ww. nieruchomości i w związku z tym działkowcy mają nie podejmować żadnych prac związanych z uprawą gruntu. Z przekazanych informacji wynika, że AMW nie zamierza spełnić warunków likwidacji wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie zapewnienia nieruchomości zamiennej o uregulowanej sytuacji prawnej, założenia nowego ogrodu i odtworzenia urządzeń i budynków, wypłacenia PZD odszkodowania za składniki majątkowe stanowiące jego własność a niepodlegające odtworzeniu czy wypłacenia odszkodowań dla działkowców za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność. Zatem AMW bezpardonowo chce wyrugować z terenu Związek i działkowców. Nic nie znaczy dla niej 113 rodzin użytkujących działki i ich majątek. Nie zważa nawet na to, że przecież w latach ubiegłych działki w tym Ogrodzie były przydzielane byłym pracownikom Wojska Polskiego.

Niepokojące jest szczególnie to, że Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział geodezji i Kartografii dokonał, na wniosek AMW z dnia 2 kwietnia 2007 r., wykreślenia prawa użytkowania przez PZD działki nr 430/10 w ewidencji gruntów i budynków. Grunty przekazano Związkowi w nieodpłatne użytkowanie, w dobrej wierze, zostały trwale zagospodarowane i znajduje się na nich majątek PZD i prywatny działkowców – często tak ciężko i przez lata gromadzony.

 Bezwzględne poczynania AMW, zwłaszcza w kontekście ich powtarzalności, nie pozostaną bez zdecydowanej odpowiedzi Związku. Zapewniamy, że podejmujemy i podejmować będziemy stanowcze działania w celu obrony istnienia Ogrodu - nieprzerwanego od 25 lat oraz praw działkowców, w większości emerytowanych wojskowych, którzy po trudach służby wojskowej, chcą godnie korzystać z możliwości, jakie oferuje ich Rodzinny Ogród Działkowy „Sarni Stok” w Bielsku-Białej i w spokoju wypoczywać na swych działkach. Nie pozwolimy na to, by głos działkowców nie był słyszalny i by AMW – nastawiona wyłącznie na maksymalizację zysków, którymi zasila budżet MON – pomijała fakt ważnej roli społecznej, jaką realizują rodzinne ogrody działkowe na terenie całej Polski. Będziemy walczyć do końca w obronie ROD „Sarni Stok” w Bielsku-Białej i działkowców z tego Ogrodu.

AB

« Powrót