wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Komunikat o Posiedzeniu Prezydium KR PZD

Strona główna

Posiedzenie Prezydium KR PZD

W dniu 26 stycznia 2012 r. w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium KR PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu uczestniczyły także Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej i Olga Ochrymiuk Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej.

Prezydium KR PZD:
• na podstawie zestawień przygotowanych przez okręgowe zarządy, przyjęło uchwałą Nr 1/2012 powierzchnię stanowiącą podstawę do sporządzenia preliminarzy finansowych na 2012 r. przez jednostki terenowe i jednostkę krajową,
• w celu realizacji polityki oświatowej oraz informacyjnej przyjęło plan wydawniczy na 2012 r. zawierający wiele pozycji książkowych z zakresu prawa związkowego i oświaty ogrodniczej, a także wydawnictwa typu plansze, broszury, filmy instruktarzowe,
• powołało komisję ds. nowelizacji regulaminu ROD, która jest konieczna ze względu na zmianę niektórych przepisów statutu PZD (więcej informacji można uzyskać klikając w link),
• przyjęło dwie uchwały likwidacyjne oraz pięć uchwał w zakresie regulacji stanu prawnego ROD. Ponadto przyjęło trzy decyzje wyrażające zgodę na przesunięcie terminów rozliczeń dotacji powodziowych przyznanych dla ROD „Złocień” w Niemodlinie, „Odra” w Opolu i „Energetyk” w Kędzierzynie – Koźlu;

IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD w przyjętym programie Związku na kadencję, za niezwykle ważny temat uznał modernizację działek, dlatego Prezydium KR PZD przyjęło założenia do programu modernizacji działek w ROD, określając w części merytorycznej, jak modernizować działkę, a w części organizacyjnej zadania dla struktur Związku. Program zostanie przyjęty przez Krajową Radę PZD na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Obecnie jest on konsultowany w okręgowych zarządach.

Prezydium KR dyskutowało nad metodami oceny aktywności okręgowych zarządów w realizacji statutu PZD i programu Związku. Z członków Prezydium został wyłoniony zespół, który przedstawi propozycje wartościowania poszczególnych zagadnień działalności okręgów.

Prezydium KR PZD poddało ocenie istniejące już strony internetowe OZ i ROD. Za konieczne uznało uruchomienie stron przez wszystkie Okręgowe Zarządy oraz jak największą liczbę ROD (więcej informacji można znaleźć klikając w link ).

Prezydium  przyjęło również Stanowisko w sprawie zawierania umów dzierżawy (więcej informacji można uzyskać klikając w link ).

Podczas posiedzenia powołana została Komisja Problemowa ds. Nowelizacji Regulaminu ROD (więcej informacji można uzyskać klikając w link).

Prezydium KR PZD rozpatrzyło dziewięć odwołań od uchwał prezydiów OZ, z tego nie uwzględniło sześć odwołań, a w trzech przypadkach uwzględniło odwołania i uchyliło zaskarżone uchwały (w tym jedną sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia.

MZ, MP

« Powrót