wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Walne zebrania w ROD

Strona główna

Zgodnie z zapisami statutu PZD ( § 77 ust.2) od 1 stycznia do 30 kwietnia okręgowe zarządy zobowiązane są zorganizować walne zebrania. By usprawnić ich przebieg Prezydium Krajowej Rady przyjęło ' Uchwałę w  sprawie wprowadzenia wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2012 r '.

Wzorem ubiegłych lat Krajowa Rada wydała kartę pocztową na której zamieszczony jest porządek obrad. Zostanie ona wysłana do Zarządów Okręgowych, które zobowiązane są przekazać je ogrodom. Krajowa Rada pokryła wszystkie koszty jej wydania, a więc jest ona bezpłatna, a nakład zapewnia możliwość zawiadomienia o walnym wszystkich członków PZD. Jeżeli członkami Związku w ROD i użytkownikami tej samej działki są małżonkowie, wysyła się do nich jedno zawiadomienie, podając jako adresatów imiona i nazwiska małżonków.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PZD każdy członek Związku powinien być poinformowany o walnym zebraniu oraz drugim  terminie zwołania walnego zebrania.

Zgodnie z Uchwałą IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany statutu Polskiego Związku Działkowców zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczna, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Prosimy jednak, by członkowie PZD mieli na uwadze, że nie wszystkie zarządy PZD posiadają sprzęt umożliwiający obsługę poczty elektronicznej.

MZ

« Powrót