wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Literatura fachowa dla instruktorˇw SSI

Strona g│ˇwna

Literatura fachowa dla instruktorˇw SSI 

Informujemy, ┐e Prezydium KR PZD  podjŕ│o decyzjŕ o wyposa┐eniu  Spo│ecznej S│u┐by Instruktorskiej  w ksi▒┐ki Wydawnictwa „dzia│kowiec”. Ksi▒┐ki zostan▒ bezp│atnie przekazane przez Krajow▒ Rade PZD do wszystkich instruktorˇw SSI za poÂrednictwem OZ. W rejestrze Krajowej Rady PZD Spo│eczna S│u┐ba Instruktorska skupia │▒cznie 5 965 instruktorˇw, dla ka┐dego instruktora przewidziany zosta│ zestaw trzech rˇ┐nych ksi▒┐ek o tematyce ogrodniczej. ú▒czny nak│ad wszystkich ksi▒┐ek to 17 895 sztuk.
Nowoczesna wiedza jest podstaw▒ i warunkiem prawid│owego zagospodarowania i modernizacji ogrodˇw i dzia│ek, a tak┐e produkcji zdrowej ┐ywnoÂci, dlatego te┐ materia│ zawarty w powy┐szych ksi▒┐kach, z pewnoÂci▒ pozwoli instruktorom SSI pog│ŕbiŠ tŕ wiedzŕ.
Koszty zakupu przekazanej literatury pokrywa Krajowa Rada PZD. ú▒czny koszt to 193 391, 00 z│.

EB

« Powrˇt