wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD

Strona g│ˇwna

29 grudnia br. 2011 odby│o  siŕ pierwsze w kadencji 2011-1015 posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD. Uczestnicy pozytywnie ocenili przebieg i wyniki IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD oraz postanowili, ┐e temat bŕdzie ponownie poddany pod dyskusjŕ na posiedzeniu plenarnym KR. Ponadto Prezydium KR PZD przyjŕ│o wytyczne do przeprowadzania walnych zebra˝ sprawozdawczych w ROD w 2012 roku oraz uchwa│ŕ w sprawie konkursu  „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ”. Prezydium KR PZD przyjŕ│o tak┐e 10 uchwa│ w sprawie regulacji stanˇw prawnych ogrodˇw u┐ytkowanych przez ROD oraz Uchwa│ŕ w sprawie czŕÂciowej likwidacji ogrodu „1000-lecia Pa˝stwa Polskiego”  w Szczecinie. Uchwa│a, zgodnie z zapisami statutu PZD, zabezpiecza interes Zwi▒zku i Dzia│kowcˇw.

Prezydium postanowi│o, ┐e na prze│omie stycznia i lutego odbŕdzie siŕ drugie posiedzenie KR PZD, w czasie ktˇrego zreferowane zostan▒ prace nad regulaminem ROD, przedstawiony zostanie plan pracy KR na 2012 rok oraz zabezpieczaj▒cy jego wykonanie bud┐et. KR PZD powo│a tak┐e Komisje problemowe.

MZ

« Powrˇt