wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

List Zjazdowy od ROD "Wyzwolenie" w Legnicy

Strona g│ˇwna

Legnica, 16 grudnia 2011 r.

Krajowa Rada
Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Warszawa
Pan mgr in┐. Eugeniusz Kondracki

Zarz▒d Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego „WYZWOLENIE” w Legnicy, z okazji IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD sk│ada Panu mgr in┐. Eugeniuszowi Kondrackiemu Prezesowi Krajowej Rady PZD najserdeczniejsze podziŕkowania za wieloletnie kierowanie Krajow▒ Rad▒ PZD oraz osobiste zaanga┐owanie w obronŕ ogrodˇw dzia│kowych.

»yczymy Panu Prezesowi wielu sukcesˇw w pracy na rzecz ogrodnictwa dzia│kowego, du┐o zdrowia i pomyÂlnoÂci w ┐yciu osobistym.

Pozdrawiamy wszystkich delegatˇw na IX Krajowy Zjazd Delegatˇw PZD, ┐yczymy owocnych obrad i wypracowania ambitnego programu dzia│ania na now▒ kadencjŕ.

W imieniu zarz▒du
Prezes - Stanis│aw Maroszek

« Powrˇt