wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

List Zjazdowy od ROD „Nasz Ogrˇdek” w JaÂle

Strona g│ˇwna

Rodzinny Ogrˇd Dzia│kowy
„Nasz Ogrˇdek” w JaÂle
OZP PZD w Rzeszowie
Jas│o, dnia 14 grudnia 2011 r.

Na rŕce
Pana Eugeniusza Kondrackiego
Prezesa PZD
w Warszawie

Szanowni Delegaci
IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw
Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw

W imieniu braci dzia│kowcˇw i rodzin Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego „Nasz Ogrˇdek” w JaÂle ┐yczymy Wam owocnych obrad, dalszego umacniania pozycji, rangi i miejsca PZD w ┐yciu spo│ecznym i politycznym naszej Ojczyzny.

Wierzymy, ┐e pochylaj▒c siŕ nad naszym prawem zwi▒zkowym, czyni▒c go jeszcze bardziej spˇjnym i doskonalszym z obowi▒zuj▒cym prawem RP umocnimy nasze miejsce i rolŕ w Pa˝stwie.

Niech W│adza i organy RP wiedz▒c, ┐e jesteÂmy rzetelni i odpowiedzialni zobaczy w nas sojusznika i orŕdownika jej poczyna˝, a przede wszystkim odpowiedzialnego gospodarza powierzonego nam maj▒tku.

»yczymy Wam trafnego wyboru w│adz krajowych i jej organˇw zgodnie z potrzebami i oczekuj▒cymi nas w najbli┐szych latach wyzwaniami nakreÂlonymi przez II Kongres PZD.

Liczymy, ┐e delegaci naszego Okrŕgu z Pani▒ Prezes Agnieszk▒ Sycz wnios▒ wiele pozytywnych wartoÂci udoskonalaj▒cych nasze prawo zwi▒zkowe umacniaj▒cych rolŕ Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw.

Za Zarz▒d

Wiceprezes
Tadeusz Fuk

Prezes
Jan Pawe│ úucki

« Powrˇt