wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

List Zjazdowy od ROD im. "kmdr ppor. Jana Grudzińskiego" w Gdyni

Strona główna

Gdynia, dnia 16.XII.2011r.

Do Delegatów biorących udział w IX Krajowym Zjeździe Polskiego Związku Działkowców w Warszawie

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Szanowny Prezesie Polskiego Związku Działkowców!
Szanowni Goście Zjazdu!

Społeczność działkowa wraz z wypełniającymi społecznie swoje obowiązki, członkami statutowych organów naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni kieruje do Was, reprezentacji Polskiego Związku Działkowców nasze pozdrowienia i życzenia owocnych obrad.Wyrażamy przekonanie, że Wasz głos i zaprezentowana postawa w czasie obrad IX Zjazdu będzie świadectwem jedności tak Was jak i polskich działkowców wokół naszej dobrej Ustawy o ROD z 2005 roku oraz naszego Związku i Krajowej Rady PZD z jej Prezesem Eugeniuszem Kondrackim na czele.Ciągłe zmierzanie do zmiany, a nawet uchylenia dobrze funkcjonujących rozwiązań prawnych jest działaniem przeciwko nam członkom społeczeństwa, członkom milionowej, pozarządowej organizacji społecznej.
Zwracamy się do Was z prośbą, abyście przedstawicielom władzy publicznej uczestniczącym w IX Krajowym Zjeździe Delegatów PZD przekazali, że nie zgadzamy się na traktowanie naszego Związku, naszej Ustawy o ROD i naszych Ogrodów, jako uciążliwego chwastu, który koniecznie trzeba wyrwać, by wreszcie bez przeszkód przejąć nasze tereny, na pożytek niewielu, lecz ze szkodą dla bardzo wielu!Ogród nasz w 2012 roku obchodzić będzie 50-lecie swego istnienia i pragnieniem naszym jest, aby następne pokolenia działkowców mogły w spokoju użytkować swoje działki oraz móc obchodzić kolejne jubileusze.Jednocześnie prosimy przyjąć od naszej działkowej społeczności, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i nadchodzącym Nowym Rokiem, życzenia:

Niech Nowy Rok przyniesie działkowcom radość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń. A gdy się one już spełnią niech dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens. W Nowym Roku wielu szczęśliwych tylko chwil.

List ten przekazujemy także do wiadomości:
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

Z działkowym pozdrowieniem. Społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku


Prezes ROD
Józef Matwies

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD  
Bogusław Dąbrowski

Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD 
Kazimierz Majna

« Powrót