wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

List Zjazdowy od Kolegium Prezesów ROD w Pile

Strona główna

Piła, dnia 16 grudnia 2011 roku

LIST OTWARTY DO DELEGATÓW IX KRAJOWEGO ZJAZDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Szanowni Delegaci!
Szanowny Panie Prezesie Polskiego Związku Działkowców! Szanowni Goście Zjazdu!

Dni obrad IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD to dni, w których demokratycznie wybrani przedstawiciele milionowej rodziny członków Związku, podejmować będą w imieniu nas wszystkich działania na rzecz naszej teraźniejszości i przyszłości.Pomimo wielotorowych działań podejmowanych przez wszystkie statutowe organy naszego Związku, a zwłaszcza Krajowej Rady PZD, batalia z naszą społeczną, pozarządową organizacją trwa nadal. Polscy działkowcy mają do czynienia z kolejnymi zagrożeniami wywołanymi wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie zapisów naszej Ustawy o ROD a także wynikającymi ze stanowisk Marszałka Sejmu RP i organów administracyjnych naszej Ojczyzny.Szerokie rzesze działkowców z prawdziwego zdarzenia od wielu lat popierają działania władz krajowych, okręgowych oraz społeczności wszystkich ogrodów w zatrzymaniu eskalacji ataków na nasz Związek i osiągnięcia oczekiwanych gwarancji zachowania Ustawy w jej obecnym kształcie i traktowania naszego Związku jako organizacji wyższej użyteczności publicznej.Życzymy delegatom na IX Krajowy Zjazd owocnych obrad, wypracowania programu działania na następną kadencję na rzecz umacniania legislacyjnych podstaw funkcjonowania naszej społecznej organizacji na miarę obecnych czasów i oczekiwań.Jednocześnie na ręce Pana Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego kierujemy podziękowanie za wszystko co zrobił dla nas działkowców, za osobisty wkład ciężkiej i rzetelnej pracy na rzecz Polskiego Związku Działkowców.
Dzięki Pana osobistej pracy i kierowania naszym Związkiem pozostajemy w nadziei na spokojny i trwały rozwój naszych ogrodów. Życzymy wytrwałości i sił w dalszej walce o nienaruszalność Ustawy o ROD, ogrodów i Związku.

Składamy serdeczne gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia na długie lata oraz satysfakcji z podejmowanej służby wobec działkowców i Związku.Oczekujemy , że IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD zakończy się jednoznacznymi stanowiskami, które muszą być wreszcie usłyszane przez elity polityczne naszego kraju, jakie są rzeczywiste odczucia polskich działkowców w sprawie istnienia i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, trwania naszego Związku i nienaruszalności naszej Ustawy o ROD. Jesteśmy przekonani, że przedstawiciele władzy publicznej biorący udział w obradach Zjazdu jednoznacznie określą swą postawę wobec ruchu ogrodnictwa działkowego i naszego Polskiego Związku Działkowców.

Przewodnicząca Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pile
Jolanta Elicka

« Powrót