wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

List Zjazdowy od ROD im. "M. Koprernika" w Krotoszynie

Strona g│ˇwna

Krotoszyn , dnia 10 grudnia 2011 r.

POLSKI ZWIíZEK DZIAúKOWCËW
ZARZíD Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego
im. M. Kopernika
63-700 Krotoszyn,
ul. Raszkowska
 
Szanowny Pan
Prezes Krajowej Rady Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Eugeniusz Kondracki

Zarz▒d Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego im.Miko│aja Kopernika w Krotoszynie w imieniu swoich dzia│kowcˇw ┐yczy Panu i wszystkim delegatom - uczestnikom IX Krajowego Zjazdu delegatˇw Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw w dniu 16 i 17 grudnia 2011 roku owocnych obrad,wypracowania Uchwa│ i kierunkˇw dzia│ania na rzecz umacniania i rozwoju ruchu dzia│kowego w Polsce.

Nowo wybranym w│adzom Zwi▒zku ┐yczymy zdrowia i wytwa│oÂci w obronie Solskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw oraz wszelkiej pomyÂlnoÂci w ┐yciu osobistym.

Z dzia│kowymi pozdrowieniami
Prezes Zarz▒du
Jˇzef KoÂcielny

Wiceprezes Zarz▒du
Bogdan Siberna

« Powrˇt