wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

List Zjazdowy od ROD im. "JaŠwingˇw" w Suwa│kach

Strona g│ˇwna

Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw  Rodzinny Ogrˇd Dzia│kowy im. 'JaŠwingˇw ' w Suwa│kach

Szanowny Pan
mgr in┐. Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw  
i Delegaci na IX Zjazd PZD w Warszawie

Zarz▒d ROD im.' JaŠwingˇw' w Suwa│kach w imieniu wszystkich dzia│kowcˇw Ogrodu przesy│a Szanownym Delegatom serdeczne ┐yczenia owocnych obrad i wypracowania ambitnego programu na now▒ kadencjŕ.
JednoczeÂnie dziŕkujemy Panu Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu za dotychczasowe dzia│ania w obronie Ustawy o ROD i ┐ycz my sukcesˇw w kierowaniu naszym Zwi▒zkiem w kadencji 201 1 - 2015.

Z powa┐aniem
Prezes zarz▒du 'ROD'
mgr Henryk Przekop
Suwa│ki, dnia 16 grudnia 2011 r.

« Powrˇt