wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

List Zjazdowy od ROD "Borˇwka" w Suwa│kach

Strona g│ˇwna

Zarz▒d Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego "Borˇwka" w Suwa│kach

Prezes Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Pan mgr in┐. Eugeniusz Kondracki
Delegaci na IX Zjazd PZD w Warszawie

Zarz▒d Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego" Borˇwka" w Suwa│kach w imieniu cz│onkˇw ogrodu i swoim w│asnym przesy│a Delegatom IX Zjazdu serdeczne pozdrowienia ┐ycz▒c owocnych obrad wybrania do organˇw Zwi▒zku doÂwiadczonych i zaanga┐owanych cz│onkˇw Zwi▒zku i wypracowania dobitnego programu na kadencjŕ.
Dziŕkujemy Panu Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu za dotychczasowe dzia│ania w obronie Ustawy o ROD i ┐yczymy du┐o sukcesˇw w kierowaniu Zwi▒zkiem w kadencji 2011 - 2015.

Z najlepszymi ┐yczeniami
Prezes ROD „Borˇwka" w Suwa│kach
(-) Stanis│aw Barszczewski
Suwa│ki, dnia 16 grudnia 2011r.

« Powrˇt