wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

List Zjazdowy od ROD "LeÂny" w Suwa│kach

Strona g│ˇwna

Rodzinny Ogrˇd Dzia│kowy „ LeÂny' w Suwa│kach

Prezes Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Pan Eugeniusz Kondracki
Delegaci na IX Zjazd PZD

Z okazji odbywaj▒cego siŕ w dniach 16 i 17 grudnia 2011 r. IX Zjazd Delegatˇw PZD w imieniu Zarz▒du i dzia│kowcˇw sk│adam na rŕce Pana Prezesa ┐yczenia owocnych obrad, wypracowania i przyjŕcia Programu Dzia│ania PZD na lata 2011 - 2015, wybrania najlepszych do Krajowej Rady i jej organˇw.
Przekazujemy podziŕkowania Panu Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu, Krajowej Radzie i Prezydium za obronŕ Ustawy o ROD, ogrodˇw dzia│kowych i Zwi▒zku. Wyra┐amy nadziejŕ, ze cz│onkowie nowej Krajowej Rady i Prezydium skutecznie bŕd▒ dzia│aŠ na czele z ponownie wybranym Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, ┐yczymy powodzenia.

Z najlepszymi ┐yczeniami
Preses ROD
Andrzej Giaro

Suwa│ki, dnia 15.12.2011r.

« Powrˇt