wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

List Zjazdowy od ROD "S│oneczny" w Augustowie

Strona g│ˇwna

Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw Rodzinny Ogrˇd „S│oneczny" w Augustowie

Prezes Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Pan mgr in┐ Eugeniusz Kondracki
Delegaci na IX Krajowy Delegatˇw

Z okazji IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD Zarz▒d ROD im. "S│oneczny" w Augustowie wraz z dzia│kowcami sk│ada podziŕkowanie za osi▒gniŕcia w mijaj▒cej kadencji, twˇrczej pracy na rzecz rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych oraz skutecznej obrony ustaw)' o ROD.
»yczymy Panu wszelkiej pomyÂlnoÂci i sukcesˇw w przewodniczeniu naszym Zwi▒zkiem w kolejnej kadencji 2011 - 2015.

Z powa┐aniem i pozdrowieniami dzia│kowymi
PREZES ROD "S│oneczny" w Augustowie
Cecylia Luszy˝ska
Augustˇw, dnia 17 grudnia 2011r.

« Powrˇt