wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Publikacje wysłąne do delegatów

Strona główna

Sprawozdania z kadencji krajowych organów PZD dla delegatów IX Krajowego Zjazdu PZD

Krajowa Rada PZD wysłała już zaproszenia do delegatów, którzy będą reprezentować swoje okręgi na IX Krajowym Zjeździe Delegatów  PZD. Do listu dołączone zostały także książkowe wydania sprawozdań z działalności Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rozjemczej PZD i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD za okres  mijającej kadencji.

W Sprawozdaniu Krajowej Rady PZD w kadencji 2007-2011 znalazły się informacje na temat realizacji najistotniejszych zagadnień wynikających z zadań i kompetencji określonych ustawą o ROD i statutem PZD. Duża część publikacji poświęcona została obronie ustawy o ROD z 2005 roku, działalności prawnej KR PZD, inwestycjom w ROD oraz działalności oświatowej PZD.

W Sprawozdaniu z działalności Krajowej Komisji Rozjemczej PZD w kadencji 2007-2011 znalazły się informacje dotyczące tematyki spraw, którymi zajmowały się zespoły orzekające KKR. Przedstawione zostały także wnioski do realizacji, celem których jest systematyczne eliminowanie nieprawidłowości tak w pracach uchwałodawczych zarządów ROD jak również w działalności orzeczniczej I i II instancji rozjemczej.

W Sprawozdaniu z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej  PZD w kadencji 2007-2011 zawarto i omówiono wszystkie kierunki działalności Komisji Zgodnie z Ustawą o ROD. Duża część sprawozdania poświęcona została posiedzeniom Komisji, których do 24 października 2011 roku odbyto aż 24.

« Powrót