wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Porz▒dek obrad IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD

Strona g│ˇwna

Porz▒dek obrad IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD 16-17 grudnia 2011 r.

1. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa PZD

2. Wybˇr Przewodnicz▒cych i Prezydium Zjazdu

3. Zatwierdzenie porz▒dku obrad

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad

5. Wybˇr komisji zjazdowych

• Mandatowej
• Wyborczej
• Statutowej
• Uchwa│ i Wnioskˇw

6. Referat sprawozdawczo-programowy Prezesa Zwi▒zku

7. Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

8. Sprawozdanie Krajowej Komisji Rozjemczej PZD

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - stwierdzenie prawomocnoÂci Zjazdu

10. Dyskusja plenarna

11. Zatwierdzenie sprawozdania za okres kadencji

• Krajowej Rady PZD
• Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
• Krajowej Komisji Rozjemczej PZD

12. Podjŕcie uchwa│y w sprawie absolutorium dla ustŕpuj▒cej Krajowej Rady

13. Ustalenie liczby cz│onkˇw organˇw krajowych Zwi▒zku

• Krajowej Rady
• Krajowej Komisji Rewizyjnej
• Krajowej Komisji Rozjemczej

14. Wybory organˇw krajowych Zwi▒zku

• Krajowej Rady
• Krajowej Komisji Rewizyjnej
• Krajowej Komisji Rozjemczej

15. Sprawozdanie Komisji Statutowej. Podjŕcie uchwa│y

16. Sprawozdanie Komisji Uchwa│ i Wnioskˇw - rozpatrzenie zg│oszonych wnioskˇw. Podjŕcie uchwa│ i stanowisk

17. Sprawy rˇ┐ne

18. Zako˝czenie Zjazdu

« Powrˇt