wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Komunikat dotyczący wyników przeprowadzonego przez PZD badania pt.: "Kim są polscy działkowcy w 2011 roku".

Strona główna

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYNIKÓW PRZEPROWADZONEGO PRZEZ
PZD BADANIA PT. „KIM SĄ POLSCY DZIAŁKOWCY W 2011 ROKU”.

            W dniu 27 października 2011r., Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z wynikami badania przeprowadzonego przez PZD pt: „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku”.
Z przekazanych przez okręgowe zarządy PZD danych wynika, iż:
- na 4 948 ROD w badaniu wzięło udział 2 386 ROD, co stanowi 48,22% wszystkich ROD w Polsce;
- na 966 332 działek rodzinnych, w badaniu wzięło udział 510 293 działek rodzinnych, co stanowi 52,81% wszystkich działek rodzinnych w Polsce; 
- na 924 170 wszystkich działek użytkowanych, w badaniu wzięło udział 483 602 działek użytkowanych, co stanowi 52,33% wszystkich działek użytkowanych w Polsce.
Zatem, w skali całego kraju, w badaniu wzięła udział blisko połowa rodzinnych ogrodów działkowych oraz ponad połowa działek rodzinnych i użytkowanych.
W badaniu uczestniczyły wszystkie rodzinne ogrody działkowe, położone na terenie OZ PZD we Wrocławiu, Częstochowie, Słupsku, Pile i w Elblągu. Jednakże pod względem liczbowym, najwięcej ROD, które wzięły udział w badaniu pochodziła z OZ PZD we Wrocławiu, Śląskiego, w Legnicy i Mazowieckiego.
W badaniu wzięło udział:
- 25,32% ROD położonych w miejscowościach do 15 tys. mieszkańców;
- 21,08% ROD położonych małych miejscowościach tj. od 15- 50 tys. Mieszkańców;
- 13,20% ROD położonych w dużych miejscowościach tj. powyżej 251 tys. Mieszkańców;
- 6,62% ROD położonych w miejscowościach powyżej 500 tys. Mieszkańców. W zakresie miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców, ten stan rzeczy wyjaśnia fakt, że takich miejscowości w całym kraju tylko pięć (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław i Poznań).
W zakresie powstawania ROD, wyniki badania przedstawiają się następująco:
- 45,31% ROD, które wzięły udział w badaniu, funkcjonuje w Związku 31-50 lat;
-32,16% ROD, które wzięły udział w badaniu, funkcjonuje 16-30 lat;
- 21,75% ROD, które wzięły udział w badaniu, funkcjonuje powyżej 50 lat;
- 0,25 % ROD, które wzięły udział w badaniu, funkcjonuje 5 -15 lat;
- 0,08 % ROD, które wzięły udział w badaniu, funkcjonuje poniżej 5 lat
Na 1 143 259 członków ROD, w badaniu wzięło udział 601 075 członków ROD, co stanowi 52,58% członków ROD ogółem w Polsce. W badaniu, uczestniczyli wszyscy członkowie ROD z terenu działania OZ PZD we Wrocławiu, Częstochowie, Słupsku, Pile i Elblągu, a pod względem liczbowym – najwięcej członków ROD z terenu działania OZ PZD we Wrocławiu, Śląskiego, Mazowieckiego i Legnicy. Natomiast, najmniejszy udział w badaniu, zarówno pod względem procentowym, jak i liczbowym, stanowili członkowie ROD z terenu działania OZ PZD Małopolskiego, w Koszalinie i w Gorzowie Wlkp.
Członkowie ROD to przede wszystkim członkowie zwyczajni, będący osobami fizycznymi, nabywającymi członkostwo w PZD wraz z przydziałem działki w ROD. Członkowie wspierający, czyli osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez przydziału działki w ROD stanowią mniej niż 1% członków ROD ogółem i występują na terenie tylko dwóch okręgów: gdańskiego i mazowieckiego.
Wśród członków zwyczajnych ROD, którzy wzięli udział w badaniu dominują mężczyźni (52,36%). Jest ich niewiele więcej niż kobiet (47,50%). Za to mężczyźni stanowią większość aż w 3/4 okręgowych zarządach PZD.
W zakresie wieku członków ROD, którzy uczestniczyli w badaniu, wyniki są następujące:
- 37,66 % członków ROD mieści się w wieku przedemerytalnym tj. 51-65 lat;
- 24,44 % członków ROD znajduje się w wieku średnim tj. 36 -50 lat 
- 22,33% członków ROD znajduje się w wieku emerytalnym tj. 66-80 lat;
- 10,56% członków ROD znajduje się w wieku 25 – 35 lat;
- 2,79 % członków ROD znajduje się w wieku powyżej 80 lat.
- 2,22 % członków ROD to ludzie bardzo młodzi tj. do 25 lat;
Wyniki badania dotyczące składu socjalnego i warunków bytowych pokazują obraz tylko 1/3 działkowców, którzy udzielili odpowiedzi na pytania w tym zakresie i przedstawiają się następująco:
- 42,49 % członków ROD - osoby czynne zawodowo;
- 42,07 % członków ROD - emeryci;
- 11,23% członków ROD – renciści;
- 4,21 % członków ROD – bezrobotni.
W zakresie wykształcenia członków ROD, którzy uczestniczyli w badaniu:
- 40,93% członków ROD ma wykształcenie średnie;
- 31% członków ROD ma wykształcenie zawodowe;
- 14,15% członków ROD ma wykształcenie wyższe;
- 13,92% członków ROD ma wykształcenie podstawowe.
W zakresie zawodu członków ROD, którzy uczestniczyli w badaniu:
- 43,59% członków ROD, to pracownicy fizyczni;
- 26,05% członków ROD, to pracownicy biurowi;
- 15,65% członków ROD, to osoby zatrudnione w handlu i usługach;
- 10% członków ROD to specjaliści i pracownicy wykonujący wolne zawody (prawników, lekarzy itd.); 
- 3,35% członków ROD, to osoby zatrudnione jako właściciele/dyrektorzy/kierownicy; 
- 1,36% członków ROD stanowią pracownicy naukowi;
Pod względem zatrudnienia członków ROD, którzy uczestniczyli w badaniu:
- 53,01% stanowią członkowie ROD zatrudnieni w państwowych i samorządowych zakładach pracy;
-36,59% stanowią członkowie ROD w prywatnych zakładach pracy;
- 10,40% stanowią członkowie ROD, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.
W badaniu wzięło udział 234 128 członków ROD, wchodzących w skład 117 064 małżeństw, w których oboje małżonkowie użytkują działkę w rodzinnych ogrodach działkowych i posiadają członkostwo w PZD. Oznacza to, że prawie co czwarty członek ROD, który wziął w badaniu dzieli swoją działkę z małżonkiem, będącym równocześnie członkiem Związku.
W zakresie członków ROD, którzy wzięli udział w badaniu:
- 43,15% członków ROD to osoby, które od powstania ogrodu użytkują w ogrodzie działkę lub przejęli działkę wcześniej nieużytkowaną albo też nie są w stanie podać wcześniejszego użytkownika działki;
- 25,64% członków ROD otrzymało działki od osoby obcej;
- 21,21% członków ROD otrzymało działkę od osoby bliskiej.
Odnośnie stażu użytkowania działki w ROD:
- 28,84% członków ROD użytkuje działkę 21 - 30 lat;
- 26,44% członków ROD użytkuje działkę mniej niż 10 lat;
- 25% członków ROD użytkuje działkę 10-20 lat;
- 19,72% członków ROD użytkuje działkę powyżej 30 lat.
W zakresie wykorzystywania działek przez członków ROD, które wzięły udział w badaniu:
- 58,73% członków ROD wykorzystuje działkę na cele rekreacyjno-uprawowe;
- 21,21% członków ROD wykorzystuje działkę wyłącznie rekreacyjnie;
- 20,07% członków ROD wykorzystuje działkę tylko na cele uprawowe, traktując ją jako możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych i źródło pożywienia.
Wyniki badania „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku” ukazuje, że środowisko działkowców jest bardzo zróżnicowane. Działki w polskich ogrodach działkowych użytkują w praktyce wszystkie grupy społeczne i zawodowe, ludzie w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Polscy działkowcy to ludzie w średnim wieku i o średnim wykształceniu, ciężko pracujący fizycznie, którzy nie zarabiają dużo pieniędzy i których często nie stać na wczasy zagranicą. Polscy działkowcy to ludzie, którzy od wielu lat spędzają aktywnie czas na działkach w ROD, wykorzystując ją zarówno w sposób praktyczny, a więc pod uprawę zdrowych i tanich owoców i warzyw, jak i w celu atrakcyjnego i alternatywnego miejsca dla spędzania czasu w domu.

AR

 

« Powrót