wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Na temat spalania po raz kolejny

Strona główna

Temat spalania odpadów ogrodniczych i innych powtarza się jak zacięta płyta. Wbrew obowiązującym przepisom regulaminu ROD i regulacjom prawa państwowego niektórzy działkowcy uparcie spalają na swoich działkach odpady organiczne a niekiedy i komunalne. Wielokrotne apele, prośby i groźby nie zmieniły w sposób istotny tej sytuacji. Docierają do nas kolejne sygnały z mediów, że problem spalania na działkach zaognia się. W wydaniu z 24 października Kurier regionu szczecińskiego zamieścił tekst pod niezwykle wymownym tytułem „Śmierdzące działki” (tekst dostępny jest TUTAJ) .


Dlaczego po raz kolejny wracamy do tematu? Przyczyn jest wiele.


• Po pierwsze dlatego, że cały czas w okresie wiosennym i jesiennym dochodzi do nagminnych naruszeń regulaminu ROD (§133 ust. 5 i §.136)


• Po drugie, dlatego że problem spalania jest wyraźnie uciążliwy dla okolicznych mieszkańców i prowadzi do pogarszania relacji na linii działkowcy – społeczność lokalna. Nastawienie ludzi mieszkających w bezpośredniej bliskości Ogrodów może mieć znaczący wpływ na sposób podejmowania przez władze lokalne decyzji dotyczących gospodarowania przestrzenią. Wchodząc w konflikt ze społecznością lokalna działkowcy narażają na szwank przyszłość ogrodów.


• Po trzecie, spalanie stoi w sprzeczności z przyświecającymi ruchowi działkowemu zasadami dbałości o środowisko naturalne i przyszłość.


• Po czwarte, w znakomitej większości wypadków spalanie pozbawia działkowców wysokojakościowego materiału do ściółkowania. Z wyłączeniem odpadów zarażonych chorobami czy pasożytami, ścięte gałęzie po rozdrobnieniu mogą skutecznie zastąpić kupowaną za ciężkie pieniądze korę do ściółkowania, a wypielone chwasty czy ściętą trawę można kompostować i wykorzystywać do nawożenia.


Reasumując, w przypadku spalania przestrzeganie regulaminu i prawa polskiego leży nie tylko w naszym wspólnym interesie, ale też w interesie każdego z działkowców z osobna. Pamiętajmy o tym, zanim bezmyślnie narazimy siebie - na mandat karny, a reputację swojego ROD na szwank.

TR

« Powrót