wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

ROD LeÂna Dolina w Kurierze Kwidzy˝skim

Strona g│ˇwna

Dziŕki uprzejmoÂci Wydawnictwa Pomorskiego, twˇrcy strony www.portalpomorza.pl i czujnoÂci pana Bogus│awa D▒browskiego mo┐emy siŕ dzi z Pa˝stwem podzieliŠ artyku│em opublikowanym na Portalu Pomorza i w Kurierze Kwidzy˝skim pod tytu│em "Oaza ciszy i spokoju", dotycz▒cym ROD LeÂna Dolina.

Do│▒czamy siŕ do gratulacji ktˇre ROD LeÂna Dolina otrzyma│ za zdobycie tytu│u najpiŕkniejszego ROD w wojewˇdztwie pomorskim i ┐yczymy dalszej wytrwa│oÂci w d▒┐eniu do perfekcji.

Zapraszamy do zapoznania siŕ z opisywanym artyku│em !

TR

« Powrˇt