wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Biuletyn II Kongresu PZD

Strona główna

Biuletyn II Kongresu PZD

22 września 2011 roku w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców.Przedstawione w trakcie obrad tezy posłużyły do wypracowania licznych dokumentów, które zebraliśmy i opublikowaliśmy w „Biuletynie Kongresowym”.

Poza dokumentami kongresowymi w „Biuletynie” zamieszczono również informacje na temat przyczyn zwołania Kongresu, referat Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego,wystąpienia uczestników i gości Kongresu a także głosy złożone do protokołu. Przypominamy, że wśród mówców, poza członkami Związku reprezentującymi ogrody z całej Polski, byli m.in.: minister Olgierd Dziekoński reprezentujący Prezydenta RP, Wicepremier Waldemar Pawlak a także reprezentanci najważniejszych partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych. W „Biuletynie” znalazły się także wystąpienia gości z zagranicy: Przewodniczącego ZarząduMiędzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu - Wilhelma Wohatschka(Austria) oraz przedstawicieli narodowych związków działkowców m.in.: z Anglii, Niemiec i Słowacji. W publikacji zamieszczono również bogatą galerię zdjęć doskonale obrazujących skalę i podniosły charakter wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią „Biuletynu”, który w całości jest już dostępny na naszej stronie internetowej (po kliknięciu w link ). Jednocześnie informujemy, że w ramach promocji dorobku II Kongresu PZD zostanie on wysłany do wszystkich ogrodów oraz uczestników Kongresu, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, m in.: Prezydenta RP i Premiera Rządu, posłów VII kadencji a także marszałków województw.

MZ

« Powrót