wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Rezolucja XXXVI Międzynarodowego Kongresu Ogrodów Działkowych i Rodzinnych

Strona główna

REZOLUCJA

XXXVI Międzynarodowego Kongresu Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Kopenhadze odbytego w dniach 18 – 20 sierpnia 2011 roku

W SPRAWIE PRZYSZŁYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH


Przedstawiciele Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, międzynarodowej federacji narodowych związków działkowych, zrzeszających w Europie 3 miliony działkowców, zgromadzeni w Kopenhadze w dniach 18 - 20 sierpnia 2011 roku na XXXVI Międzynarodowym Kongresie Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, przyjęli jednogłośnie niniejszą rezolucję:

Ogrody działkowe odgrywają istotną rolę w oferowaniu zarówno możliwości rekreacyjnych, jak również służą do pozyskiwania zdrowej żywności z działek przez osoby nie mających innego dostępu do terenów zielonych. Jednocześnie ogrody działkowe są jednym miejscem, gdzie młodsze pokolenie z obszarów miejskich może odkrywać naturę i uczyć się, jak uprawiać zdrową żywność. Wreszcie, szkolenia działaczy społecznych przez związki narodowe oraz wiele innych form partycypacji w zarządzaniu sprawami ogrodowymi, zapewnia cenne doświadczenia organizacyjne zaangażowanych podmiotów. Ten wkład ogrodów działkowych w życie społeczne jest nadal istotny.

Nasze ogrody działkowe nie tylko służą jako zielone miejsca spędzania wolnego czasu oraz nauki dla tych, którzy je użytkują. Ogrody również służą wielu innym celom społecznym, które staną się coraz ważniejsze w nadchodzących latach.

Wiele otwartych ogrodów działkowych oferuje dla mieszkańców obszarów zurbanizowanych możliwość korzystania z terenów zielonych, będących płucami naszych miast. Wiele związków działkowców ponadto wnosi swój wkład w życie społeczne poprzez integrację imigrantów oraz bogatą działalność socjalną dla dzieci i osób starszych, a także niepełnosprawnych.

Ponadto ogrody działkowe - często będące miejscem schronienia dla wielu gatunków roślin - stały się istotnym elementem ochrony bioróżnorodności, a jednocześnie inspirującym przykładem dla innych ze względu na stosowanie organicznych zasad ogrodniczych.

My, przedstawiciele europejskich ogrodów działkowych i rodzinnych, jesteśmy zdeterminowani dalej rozwijać nasz ruch w celu zapewnienia jego wkładu w zrównoważony i przyjazny dla środowiska rozwój społeczeństw. Naszymi priorytetami w tym względzie będą dalsze działania na rzecz wzmacniania społecznych i ekologicznych aspektów ogrodnictwa działkowego, jak również podkreślania ważnej roli ogrodów działkowych w planowaniu przestrzennym.

Zachęcanie młodych rodzin do włączania się do społeczności działkowej jest kolejnym priorytetem dla naszego ruchu. Jesteśmy zdecydowani kontynuować starania w celu tworzenia ogrodów, które będą zagospodarowane i wyposażone w taki sposób, żeby spełniały oczekiwania młodszego pokolenia. Będziemy wspierać i ułatwiać ich integrację w naszych ogrodach. Jesteśmy również zdecydowani, aby nadal się otwierać także na grupy społeczne, które nie mają tradycyjnych powiązań z naszym ruchem, ale które są chętne dzielić nasze ideały.

Nasz ruch i działania mają aspekty krajowe i europejskie. Wzywamy zatem władze krajowe, jak również Unię Europejską do uznania wysiłków naszego ruchu, a także wspierania i stymulowania ochrony i tworzenia ogrodów działkowych i rodzinnych w naszych krajach.
 


Preben JACOBSEN
Prezydent

Wilhelm WOHATSCHEK
Przewodniczący Zarządu    

Malou WEIRICH
Sekretarz Generalny              

« Powrót