wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Spalanie na działkach w ROD

Strona główna

Spalanie na działkach w ROD

W ostatnim czasie napływają niekorzystne informacje, opisujące naganną praktykę w niektórych ogrodach, polegającą na nagminnym spalaniu odpadów (głównie roślinnych) przez działkowców. W ten sposób okoliczni mieszkańcy mają ustawicznie do czynienia z kłębami dymu, które zatruwają ich środowisko, a często nawet zagrażają ruchowi drogowemu. Takie przypadki nie należą niestety do incydentalnych. Z tego względu media często przedstawiają środowisko działkowe jako grupę, która nie baczy na interesy sąsiadów. Jest to zasadniczo obraz fałszywy, ale opisane wyżej przypadki rzucają negatywne światła na wszystkich działkowców. Dlatego władze Związku potępiają działania tych osób, które nagminnie palą odpady ze swoich działek. Takie zachowanie stwarza liczne niedogodności dla sąsiadujących z ogrodem mieszkańców i nie przysparza działkowcom życzliwości ze strony społeczeństwa. Dlatego też po raz kolejny przypominamy, że w myśl regulaminu ROD obowiązuje zakaz wypalania traw na terenie ogrodu oraz spalania wszelkich odpadów (np. papieru, plastików, liści). Wyjątkowo spalać można tylko pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Takiego spalania nie można jednak wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Należy też wiedzieć, że gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców i wyłącza obowiązywanie powyższych zasad wynikających z regulaminu ROD. W takiej sytuacji działkowcy po prostu nie mogą niczego spalać. Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Należy więc bezwzględnie powstrzymać się przed jakimkolwiek spalaniem, jeżeli jest ono niezgodne z obowiązującym prawem.

TT

« Powrót