wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

INFORMACJA z posiedzenia Krajowej Komisji Rozjemczej PZD.

Strona główna

Warszawa, dnia 17.X. 2011r.


INFORMACJA
z posiedzenia Krajowej Komisji Rozjemczej  PZD.

         W dniu 14 października 2011r. w Warszawie, Krajowa Komisja Rozjemcza PZD odbyła kolejne, planowane posiedzenie w pełnym składzie.
         Pierwszym z tematów posiedzenia była ocena przebiegu II Kongresu PZD oraz zadania dla organów pionu rozjemczego PZD wynikające z dokumentów kongresowych.
        Członkowie  Krajowej Komisji Rozjemczej jednomyślnie potwierdzili  zasadność zwołania II Kongresu PZD. W ocenie  członków KKR konieczność zwołania II Kongresu PZD wynikała z faktu szczególnie nieprzychylnych Polskiemu Związkowi Działkowców, a wręcz szkalujących Związek, działań i to działań podejmowanych przez naczelne organy państwowe. To właśnie zaangażowanie się – między innymi – Najwyższej Izby Kontroli do walki z naszym środowiskiem działkowym, polegające na sporządzeniu zmanipulowanego raportu, szkalującego wizerunek całego ruchu ogrodnictwa działkowego, próby uchylenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyjnego, a ostatnio zapowiedź radykalnych zmian w tej ustawie, zawartą w stanowisku Marszałka Sejmu przesłaną do Trybunału, zadecydowało o podjęciu wszelkich przedsięwzięć, w tym decyzji o zwołaniu II Kongresu PZD, celem obrony ustawy o ROD, ustawy stojącej na straży praw z trudem osiągniętych przez działkowców, zapewniającej działkowcom bezpieczne korzystanie ze swoich działek.
         Dokonując oceny II Kongresu PZD Krajowa Komisja Rozjemcza uznała, że Kongres spełnił stawiane przed nim zadania i  podjęła Uchwałę Nr 2/2011 w sprawie zadań dla pionu rozjemczego PZD wynikających z dokumentów przyjętych przez Kongres .
          Kolejnym tematem posiedzenia było rozpatrywanie podań wniesionych w trybie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji Rozjemczej przez Prezesa PZD i  Przewodniczącą Krajowej Komisji Rozjemczej. Rozpoznano 4 sprawy.
         

          W sprawach różnych, Krajowa Komisja Rozjemcza postanowiła zwołać - w drugiej dekadzie listopada 2011r. - dwudniową naradę szkoleniową z udziałem przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych PZD oraz odbyć w tym czasie kolejne posiedzenie orzecznicze KKR w pełnym składzie.


                                                                               Przewodnicząca
                                                                 Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
                                                                
                                                                           mgr  Olga Ochrymiuk

« Powrót