wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Rada Warszawy jednogłośną decyzją występuje przeciwko działkowcom z ROD Park Dolny

Strona główna

Rada Warszawy jednogłośną decyzją występuje przeciwko działkowcom z ROD Park Dolny

20 października Rada Warszawy podczas XXVI sesji uchwaliła jednogłośnie plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Żoliborza Dziennikarskiego”, obejmujący tereny ROD Kępa Potocka i Park Dolny. Postulaty obecnych na Sali przedstawicieli zarówno Okręgowego Zarządu Mazowieckiego i ogrodów leżących na planowanym obszarze nie zostały uwzględnione, radni pozostali głusi na apele i niewrażliwi na historyczne znaczenie tych ogrodów.


Mimo obecności na sali 30 działkowców z ROD Park Dolny obrady miały dość luźny, w ocenie niektórych lekceważący charakter. Wypowiedź wiceprezesa OZM Stanisława Zawadki broniąca działkowców zagrożonych przez nowy Plan Zagospodarowania, jak i zarys historii ROD Park Dolny przedstawiony przez Stefana Maślankiewicza choć wywołały poruszenie wśród audytorium nie wpłynęły na decyzje radnych. Pojęcie demokracji uczestniczącej okazało się całkowicie obce warszawskim radnym.


Co oznacza dla działkowców z terenu Żoliborza Dziennikarskiego ta decyzja? Otwarta została droga do likwidacji około 50 działek na zachodnim krańcu Parku Dolnego. Prawo polskie, nadrzędne wobec lokalnych uchwał, chroni ROD przed krzywdzącymi działaniami samorządów i pazernością firm developerskich. Należy pamiętać, że wytyczone jeszcze przed wojną ROD Park Dolny i Kępa Potocka z mocy ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 6 maja 1981 w myśl art. 33 są uznane za ogrody stałe, podlegające ochronie zgodnie z ustawą o ROD z 8 lipca 2005. Artykuł 17 tej ustawy mówi wyraźnie, że likwidacja ROD jest możliwa WYŁACZNIE za zgodą PZD, lub na zasadach wywłaszczenia na cel publiczny. Budowa willi dla prominentów nie jest celem publicznym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami!


Co jeszcze wynika z opisywanego głosowania? Otóż radni od prawa do lewa, mimo szumnych zapowiedzi i wielkich frazesów postawili interes deweloperów ponad dobrem mieszkańców. Szczególnie razi to w przypadku radnych lewicy, niosących na sztandarach ochronę słabszych, grup niedoreprezentowanych. Czas przypomnieć radnym, że troska o człowieka nie oznacza hipotetycznych rozważań o kształcie społeczeństwa, a konkretne decyzje, dotykające konkretnych ludzi.


Na sali wyraźnie odczuwalny był wrogi stosunek urzędników miejskich wobec samej idei ruchu działkowego, wyraźnie pobrzmiewający w wypowiedziach oficjeli („docelowo w planie zagospodarowania Warszawy nie ma miejsca dla ogrodów działkowych” Dyrektor BAiPP M. Mikos). Intencje władz Warszawy nie pozostawiają złudzeń – trwanie ROD, przestrzeń spokoju, relaksu i obcowania z przyrodą dla naszych rodzin wymaga stałego patrzenia władzy na ręce i troski o wspólne dobro.

Decyzja wywołała gwałtowne reakcje, jeszcze tego samego dnia do Rady Warszawy trafiło stanowisko prezesa Zarządu ROD Na Wirażu o następującej treści:
Zarząd ROD „Na Wirażu” protestuje przeciwko zmianom w planie zagospodarowania miasta dotyczącym terenu ROD Park Dolny przy ul. Promyka na Żoliborzu. Tworzenie warunków do likwidacji Ogrodu, który przetrwał okupację hitlerowską jest dla nas skandaliczne.

W obecnej sytuacji kluczowe jest, aby głosów sprzeciwu pojawiło się jak najwięcej. Działkowcy jeśli  chcą zabezpieczyć swoja przyszłość winni okazywać sobie solidarność i podkreślać przy każdej okazji wspólnotę celów wszystkich działkowców, ogrodów i okręgów. ROD Park Dolny istnieje wyjątkowo długo i ma szczególne znaczenie historyczne: pod okupacją był spichlerzem Warszawy a podczas Powstania sceną dramatycznych zmagań. Ochrona tego dziedzictwa jest szczególna okazją do pokazania naszej solidarności.

TR

« Powrót