wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Częstochowie z dnia 10.09.2011 r.

Strona główna

INFORMACJA
Z VIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZD W CZĘSTOCHOWIE
Z DNIA 10.09.2011 ROKU

VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu Częstochowskiego rozpoczął się punktualnie o godz. 10,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Prezes Okręgowego Zarządu Andrzej Wosik rozpoczynając obrady Zjazdu poprosiło wprowadzenie pocztu sztandarowego Okręgowego Zarządu. Następnym punktem porządku było odegranie hymnu Państwowego oraz Polskiego Związku Działkowców. Prezes Okręgowego Zarządu Andrzej Wosik powitał przybyłych delegatów, członków ustępujących władz, zaproszonych Prezesów ROD, jak również przybyłych gości. Szczególnie serdecznie powitany został przedstawiciel Krajowej Rady PZD Wiceprezes Antoni Kostrzewa, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Marek Balt oraz poseł ziemi częstochowskiej Jacek Kasprzyk. Posłankę Halinę Rozpondek reprezentowała Marta Salwierak radna miasta Częstochowy. Ponadto w Zjeździe uczestniczyli radny miasta Częstochowy i kandydat na posła Janusz Adamkiewicz oraz do senatu Danuta Marzec. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium Zjazdu Wiceprezes Krajowej Rady Antoni Kostrzewa wręczył dyplomy Krajowej Rady PZD za wzorowe wypełnianie obowiązków członka organu okręgowego PZD oraz obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w kadencji 2007-2011. Następnie Prezes Okręgowego Zarządu Andrzej Wosik wręczył dla zaproszonych gości jubileuszowe monety okolicznościowe z okazji XXX lecia PZD. Okolicznościowe monety zostały wręczone członkom ustępujących władz oraz pozostałym uczestnikom Zjazdu. Po zatwierdzeniu porządku i regulaminu obrad wybrano komisje zjazdowe, które rozpoczęły prace. Wiceprezes Krajowej Rady Antoni Kostrzewa przeczytał przesłanie Prezesa Krajowej Rady Eugeniusza Kondrackiego skierowane do delegatów i uczestników naszego Zjazdu. Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił Prezes Okręgowego Zarządu Andrzej Wosik. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie komisji wrz z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej przedstawił sprawozdanie z prac komisji. Przewodniczący Komisji Mandatowej Michał Konopka zapoznał z protokołem komisji. Na 92 wybranych podczas walnych zebrań delegatów w Zjeździe uczestniczyło 70 delegatów, co stanowi 76,1 % . W dyskusji udział wzięło 12 delegatów i gości zaproszonych. Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustalono liczebność organów okręgowych - 21 OZ PZD , po 7 Komisja Rewizyjna i Rozjemcza. Przewodniczący Komisji Mandatowych zaproponował kandydatów do nowych władz okręgowych . Prezesem ponownie został Andrzej Wosik, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ponownie został Eugeniusz Berski , a Przewodniczącym Komisji Rozjemczej Eugeniusz Dudek. Zjazd wybrał 4 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie. Końcowym akordem było podjęcie uchwał w ilości 6 szt. oraz trzech stanowisk w sprawach - obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , wyborach parlamentarnych oraz zwołania II Kongresu PZD . Na zakończenie Prezes Andrzej Wosik podziękował za ponowny wybór i po wyprowadzeniu sztandaru zakończył obrady Zjazdu.

 

Sekretarz OZ Adam Więcławik.

« Powrót