wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD "Stepniczanka" w Stepnicy w obronie Ustawy o ROD

Strona główna

ROD „Stepniczanka”
w Stepnicy

UCHWAŁA Nr 9 / 2011
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. „Stepniczanka” w Stepnicy z dnia 30 kwietnia 2011 roku

w sprawie poparcia stanowiska Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie nie zmieniania ustawy o działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Walne zebranie sprawozdawcze ROD "Stepniczanka" w Stepnicy popiera stanowisko KR PZD w sprawie "Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla ¡prawidłowego funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych". Wniosek NIK dot. konieczności zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie jest uzasadniony materiałem zgromadzonym w toku kontroli i nie powinien być uwzględniony przez Sejm RP.
UZASADNIENIE
Faktycznie kontrola NIK objęła niewielki odsetek rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce /skontrolowano tylko 8 gmin z kilku województw/, a wyniki tej kontroli odniesiono do wszystkich ogrodów działkowych w Polsce. W materiałach NIK, jak równie z informacji przekazanej do mediów w sposób nieuprawniony, przedstawiono nieprawdziwy obraz rodzinnych ogrodów działkowych, W ogrodach działkowych wg powyższych materiałów panuje bałagan, na działkach bezprawnie zamieszkują setki tysięcy ludzi, znajdują się setki wybudowanych domów, wszystkie te stwierdzenia zostały bezpodstawnie wyolbrzymione. Ponad 90% działek w rodzinnych ogrodach jest zagospodarowana i prowadzona w sposób zgodny z Regulaminem ROD i ogólnie obowiązującym prawem, jest to prawda nie do podważenia, ale o tymi NIK nie zamieściła żadnej wzmianki. Z tego też powodu należy stwierdzić, że ocena rodzinnych ogrodów działkowych dokonana przez NIK nie jest obiektywna. Twierdzenie, że prawidłowe funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych wymaga zmiany ustawy o ROD nie wynika ani z faktów wykazanych w trakcie kontroli ani z dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania ogrodów. Wręcz przeciwnie, ustawa o ROD jest węzłowym dokumentem zapewniającym ogrodom działkowym bezpieczeństwo funkcjonowania, a działkowcom gwarantuje poszanowanie ich praw, nie ma zatem podstaw do jej zmiany.
                                Prezes ROD                 Przewodniczący
                                                                Walnego Zebrania

 

Stepnica, dnia 30 kwietnia 2011 rok

« Powrót